CRM ve ERP Sistemleri


CRM, Kurumsal İş Çözümleri Danışmanlık - ERP, Kurumsal Kaynak Planlama

İş sürecinizi ve firma ihtiyacınızı analiz ederek kaliteli bir hizmet vermekte ve firmanız için en doğru çözümü sağlamaktayız.

 • CRM Nedir? (Müşteri İlişkileri Yönetimi)
 • ERP Nedir? (Firma İçi İlişkileri Yönetimi)

CRM Nedir?


CRM, bilgi teknolojileri odaklı bir kavram olarak görünmesine rağmen, CRM aslında yeni bir yönetim felsefesi ve kurumsal bir anlayıştır. Müşteri odaklı satış ve pazarlamanın ardından müşteri memnuniyetini maksimum seviyede tutmak anlayışının hâkim olduğu bu yönetim felsefesinde, uzun süreli müşteri ilişkileri ve müşteri sadakati hedeflenmektedir.

 • CRM, çoğu kez bir yazılım ürünü veya projesi olarak algılandığı için de felsefesi bazen anlaşılamamaktadır. CRM, günümüz şartlarında elbette bilgi teknolojileri kullanmayı, kurumların kendi fonksiyonlarına uygun yazılım programlarına ya da sistemlerine sahip olmasını gerektirmektedir. Fakat herhangi bir sektöre uygulanan CRM Projesinde asıl ön planda tutulacak olan konu kurum veya kuruluşun böyle bir sisteme geçmeye hazır olması, danışmanlık görevini üstlenen firmaların ise uzmanlığı, konuların başında gelmektedir. Çünkü bir CRM projesinin uygulanabilir ve aktif bir şekilde kullanılabilmesinin ön koşulu herhangi bir kurum veya kuruluşun, yönetimini CRM felsefesi üzerine kurmasıyla başarıya ulaşmaktadır.

 • Günümüzde yeni müşteri kazanmanın eski müşterileri elde tutmaktan daha pahalı olması nedeniyle, yeni müşteri kazanmanın yanı sıra mevcut müşteriler ve sürdürülen ilişkiler açısından yeni stratejiler geliştirmek gerekmektedir. Yapılacak olan aktivitelerin doğru müşteriye ve zamanında yapılması CRM’nin kilit noktasıdır.

 • İşte bu noktada CRM programının avantajları, müşteri ile olan ilişkilerin analizi ve yorumu, pazarlamacıların performansının en üst düzeye çıkması gibi konular neden CRM kullanmalıyım sorusuna cevap vermektedir. Günümüz koşullarında müşteri, çok daha bilinçli, sorgulamacı, talepkâr, araştırmacı, uzmanlığa önem veren ve deneyim arzulayan bir profil çizmektedir. Bu yüzden neden CRM kullanmalıyım sorusu aslında yine müşteride gizlidir. Çünkü müşteriye sadece kâr elde etme amacıyla yaklaşanlar, müşteri sadakatini ve memnuniyetini göz ardı ettiklerinde doğal bir süreç olarak satış ve pazarlama faaliyetlerinin verimliliği düşmektedir.

 • CRM Çözümleri kullanılmaya başlandığından itibaren, mevcut müşterilerin ne kadar aktif olduğunun, yeni müşterilerin ise ne kadar potansiyel olduğunun bilgileri her zaman analiz edilebilir ve yorum getirilebilir hale gelmektedir. Müşteri bir firma için vazgeçilmezdir, çünkü her kurum ve kuruluşun amacı müşterilerine daha iyi bir hizmet sunmak ve müşteri memnuniyetini maksimum seviyede tutmaktır. CRM ile müşteri memnuniyetini her zaman en üst düzeyde tutar ve koordinasyonu sağlarsınız.

 • CRM, kullanmaya başlayan bir firma kurumsallığa giden yolda ilk adımını atmış olur.

 • ERP Nedir?

 • ERP, Kurumsal Kaynak Planlama anlamına gelen “Enterprise Resource Planning” kelimelerinden oluşmaktadır. ERP bir organizasyonun tüm veri ve proseslerinin tek bir noktada entegre edildiği bilgi sistemleridir. Genellikle ERP sistemleri donanım ve yazılımın da dahil olduğu çok sayıda bileşen içerir. Çoğu ERP sistemi entegrasyonu gerçekleştirebilmek için, organizasyon genelinde bulunan çok sayıdaki fonksiyonlardan elde ettiği verilerini depolamak için birleştirilmiş veritabanı kullanmaktadır.

 • İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal kaynak planlaması (ERP) sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir.

 • Kurumsal kaynak planlaması anlam olarak, işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlere denmektedir. ERP kavramı ilk olarak üretim çevrelerinde kullanılmaya başlansa da; günümüzde ERP sistemleri çok daha geniş bir alanda telaffuz edilmektedir. ERP sistemleri, bir işletmenin iş alanına ya da ismine bakmadan, işletmenin tüm temel işlemlerini kendi yapısı altında toplayabilir. İşletmenler, kâr amacı olmayan kuruluşlar, vakıflar, hükümetler veya diğer varlıklar ERP sistemlerini kullanabilirler.

 • ERP sistemleri iki veya daha fazla yazılımı bir araya getirerek bir yazılım paketi halinde de sunulabilir. Bu gibi sistemlere ERP yazılım paketleri denir. ACARNET Kurumsal Yönetim Sistemi, bu ERP yazılımlarından farklı olarak tüm yazılım paketlerini kendi bünyesinde barındırır. Böylece tek bir yazılımla tüm iş süreçlerinin yönetimi gerçekleştirilebilir.

 • Bir ERP yazılımı bünyesinde genelde bağımsız olarak çalışan üretim, finans, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, stok yönetimi gibi çeşitli uygulamalar bulunabilir. ACARNET Kurumsal Yönetim Sistemi, bu çeşitli uygulamaları modüller bir yapıda sunarak kullanıcın doğru ve tam isteklerini karşılamak üzere yapılanmaktadır.

 • Sonuç olarak çoğu kobiler, küçük ve orta ölçekli işletmeler ERP sistemlerini maliyetlerinden dolayı kullanmayı tercih etmemekte, bölünmüş bir yapıda, birden fazla yazılım kullanarak çözüme gitmektedir. Bu aşamada ACARNET Kurumsal Sistemi Bulut altyapısının gücüyle birlikte minumum maliyetle tek bir yazılım ile işletmelerin yönetiminin yapılmasını sağlamaktadır.