Kurumsal Kimlik


Logo tasarımı, kurumsal kimlik tasarımı ve marka yönetimi ile ilgili işlemler firmanız için özel ve kurumsal olmalıdır. Bu yüzden Acarnet bilişim olarak sizlere uzman ekibimiz ile Kurumsal Kimlik çalışmalarını sunuyoruz..
 • Faydalar
 • Süreç
 • Nasıl Olmalı ?
 • Unsurlar
 • Destek

Faydalar

Sıra dışı Kurgulanmış akılda kalıcı katalog ve kurumsal kimlik tasarımları ile firmanızı ve markanızı farkedilir kılan kurumsal kimlik çalışmaları ile sizlere ürün ve imajınızı en iyi şekilde yansıtabilme hizmeti sunuyoruz.

Kurumsal kimlik çalışması sırasında oluşturulan tasarımlar, logolar, renkler, ölçüler ve bunların kullanım yönergeleri bir rapor halinde ve size teslim edilir. Daha sonra yapacağınız baskı ve tasarım çalışmaları bu rapordaki özelliklere göre tasarlanır.

Kurumsal kimlik, pazarlamada (marketing), bir kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini ifade etme şeklidir. Bu ifade belli sınırları çizilmiş ve genellikle değişmez bir ifadedir. Kurumu anımsatacak bir tasarımın ne ölçülerde ve nasıl kullanılması gerektiğini belirten kurumsal kimlik kitabı bu sistemin vazgeçilmez öğesidir.

Öyle ki bir kurumsal kimlik tasarımı içinde amblem (logo) den ofis dizaynına, çalışanların giyim kuşamından araç üstü giydirmeye, antetli kâğıttan, tabelaya, web sitesinden vefat ilanlarına, ambalaj dizaynından faaliyet raporuna kadar her şeyin ne ölçülerde ve nasıl kullanılacağı belirtilmiştir.

Kurumsal kimlik kurumun imzasıdır ve bu yönüyle değişime kapalıdır. Belli dönemlerde firma ve tasarımcıların ortak çalışmasıyla değiştirilebilmesine rağmen firma kurumsal kimlik ile oluşturduğu imajı sıklıkla değiştirmek istemez.

Kurumsal kimlik çalışmalarında hiç şüphesiz çalışmanın temeli firma amblemi üzerine kurulmuştur. Amblem renklerinin her durumda aynı değerde basılması, yazı tiplerinin hiçbir zaman değişmemesi bu çalışmanın temelini oluşturur.

Özellikle renk bilgisinin taşınması, değişmemesi için renklerin pantone numaraları belirtilir. Kurumsal kimlik firma için oluşturduğu imajla, tüketicinin aklına kazınır. Bu yönüyle firmanın reklam yatırımlarının başarılı olmasının sağlayan çalışmalardan biridir.

Süreç

1- Tasarım süreci öncesi yapılacakların tespiti ve onaylanması

2- Tasarım süreci zamanlaması

3- Tasarımların sunumu

4- Sunum sonrası düzeltiler

5- Onaylanan tasarımların baskı ve uygulama süreci zamanlaması

Kurumsal kimlik, bir kurumun, şirket içi/şirket dışında duruşunu ve davranışlarını temsil etme biçimlerinin tümüne verilen addır. Günümüzde birçok kuruluş, artık toplam kalite anlayışını benimsemiş ve kurumsal bir stratejiyle kurumsallığını sunma çabası ve gayreti içine girmiştir.

Başarılı bir kurumsal kimlik çalışması için, olmazsa olmaz olarak nitelendirilmesi gereken tek şey, kurumla ilgili tüm verilerin eksiksiz ortaya konmasıdır. Bu veriler kısa zaman içerisinde, kurumun tasarımla ilgili genel anlayışı ortaya koyup, çalışmanın en doğru süreçte ve doğrulukta ilerlemesini sağlayacaktır.

Kurumsal Kimlik bir anlayış, bir kültür, bir geçmiş ve bir hedef içerir. Kurumla ilgili fikirlerinizi tartarken bu kurumun tüm içeriğini anlamak gerekir. Kurumun kurumsallığı var olan/olmayan, zaten bir renktir, o rengi bulup ortaya çıkarmakla kurumun rengini bulmuş olursunuz. Bir kurum için şu veya bu renk güzel ve doğru denmesi kesinlikle yanlıştır. Yine de renk seçiminde; sektör, hedef kitle ve kurumun psikolojik olarak vermek istediği mesaj gibi hususlara dikkat etmek gerekmektedir.

Kurumsal Kimlik tamamen geleceğe yatırımdır. Kurumun kendisiyle ilgili vermek istediği mesaj ne ise, bu yolla verilir. Firmanın diyalog kurmak istediği kişi veya kurumlar kimlerse onlara gösterdiği yüzüdür kurumsal kimlik.

Nasıl Olmalı ?

Kurumsal Kimlik konusunu 3 ana başlıkta ayırabiliriz

Bireysel kimlik:

Her insanı birbirinden ayıran, bizi biz yapan tüm özelliklerimizdir. Kişiye özeldir. Kim olduğumuz ya da kendimize sorduğumuz “ben kimim?” sorusunun cevabıdır.


Kolektif kimlik:

Kolektif kimlik yaşanan bir süreci yansıtır. Bu doğrultuda zaman içinde var olmuş ve belli bir alanda isim yapmış bir takım grupların, diğer gruplardan farkını ortaya koyan kimliğidir.


Kurum Kimliği

Kolektif olarak net bir kimlik geliştirmek ve üyelerini duygusal olarak kendine bağlamak ile oluşturulur. Bunun için bazı değer ve normlara sahip olmak gerekir.

“Kurum kimliği denilince birçok kişinin aklına gelen ilk şeyler; kuruluşun logosu, kullandığı renkler ve amblemi gibi görsel unsurlar olsa da, bu unsurlar bu kavramı belirlemede ve açıklamada yetersiz kalmaktadır. Oysa kurum kimliği; bu görsel unsurları içine alan kurumsal tasarımın yanı sıra kurumsal davranış, kurumsal iletişim ve kurum felsefesi unsurlarından meydana gelmektedir”

KURUM KİMLİĞİNİN UNSURLARI

Kurumsal davranış: Kurumun üçüncü şahıslara davranış biçimidir.

Kurumsal iletişim: Kurum kimliğinin iletişimle iç içe olmasıdır. Kurumun pazarda olması, reklam, satış geliştirmesi, halkla ilişkiler, kamuoyu araştırması ve personel iletişimi gibi konulardan yararlanmasıyla oluşur.

Kurum felsefesi: Kurumun değer, tutum, ilke, hedef ve tarihinden meydana gelir.

Bu ifadeler esas alınarak “kurum kimliğinin oluşturulması, halkla ilişkiler uygulamalarının en geniş faaliyet sahasıdır denebilir. Çünkü kurum kimliği, organizasyonun bütün görünümlerini kapsamakta ve iletişimin bütün fonksiyonlarını içermektedir” (Jefkins, 1995a:33).

Kurum kimliğini etkileyen bir başka unsur da kurumun mevcut kültürel yapısıdır. Bu konuda önemli olan nokta şudur ki; kurum kültürü kurum kimliğini çok büyük ölçüde etkiler. Kurum kültürü bazen kurum kimliği içerisinde, bazen de tek başına ele alınabilir.

Günümüzde kurumların ekonomik başarısı, kuruluşun hedef kitlesine kendisini ne kadar doğru ifade ettiği ile değişir. Çalışanlar “ben” değil, “biz” duygusu içerisinde olmalıdır. Kurum kimliği kurum içinde, pazarda ve halkın arasında kalıcı olabilmelidir.

“Kurum kimliği bir firmanın ortak görünümünü tanımlamaktadır. Buna hem personel politikası ve sosyal faaliyetler gibi dâhili noktalar, hem de dışa yönelik kuruluş binasının oluşturulması ve düzenlenmesi, müşteri hizmeti, yerel politika reklam ve ambalaj gibi iletişim stratejileri dâhildir” (Okay, 2000).

Kurum kimliği hakkında kısaca bir tanım yapmak gerekirse; kurum kimliği; var olan bir kuruluşun, yönetim, sistem, hizmet ve faaliyetlerinin belirlenmesi ve bu hedeflere görsel semboller oluşturarak tasarım ve grafik hizmeti oluşturulmasıdır.

Kurum için oluşturulmuş bir kimlik ancak kurumun hedeflerini, kalitesini ve ilkesini dışarıya yansıtabiliyorsa tam olarak başarıya ulaşmış demektir.

Fakat dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var ki o da bu süreç içerisinde kurumsal kimlik kendini yenileyebilmeli, modern kalabilmeli ve zaman içerisinde özelliğini kaybetmemelidir.
Kurum kimliği grafiksel açıdan 3 gruba ayrılır.

 • Monolitik kimlik

 • Desteklenmiş kimlik

 • Markalaştırılmış kimlik

 • Bileşenler

  Kurumsal kimlik çalışması 2 bölümde incelenmelidir;

 • Kurum İçinde Kullanılanlar

 • Kurum Dışında Kullanılanlar


 • Kurum içinde

 • Amblem

 • Logo

 • Antetli kağıt

 • Diplomat Zarf

 • Kartvizit

 • Dosya

 • Bloknot

 • Email ve Yazışma Görselleri

 • Kurum içi yazışmalar

 • Muhasebe dökümanları (Sürekli form, Fatura, İrsaliye, Makbuz )

 • Şirket giyim ve davranış kuralları

 • Dijital tasarımlar

 • Kurumsal kimlik kullanım kılavuzu

 • Kurum dışında ise;

 • Araç tasarımları

 • Bina cephesi

 • Gazete, dergi ,kitap ve gibi diğer tanıtım materyalleri

 • Kurumsal Web Sitesi **

 • Broşür

 • Katalog

 • Insert (insört)

 • Föy

 • El ilanı

 • Poster

 • Afiş

 • Dön kart

 • Pankart

 • Poşet tasarımı

 • Mönü

 • CD etiket

 • CD kapağı

 • Etiket

 • Takvim

 • Tebrik Kartları

 • Davetiye

 • Sertifika

 • Onur Belgesi

 • Sticker

 • İmsakiye

 • BİLGİ İSTEK FORMU