Acarnet Crm

Gelin birlikte geleceğe yön verelim. Sizi bir marka haline getirelim.

Müşteri ilişkileri yönetimi anlamını taşımakta olup bütün müşteri etkileşimlerinin kaydedilmesiyle birlikte elde edilen veriler ile müşterilerin beklentilerin daha iyi anlama adına geliştirilmiş olan uygulamalara CRM denilmektedir. Bu yöntemle elde edilmiş ve geliştirilmiş olan yazılımlara ise CRM programı adı verilmektedir.

Verilerin kullanılmasında kullanılabilecek olan en etkili yöntem ise CRM programı sayesinde operansiyel bir sistem oluşturmaktadır. Bu tarz bir yazılım sayesinde ise teklif, fatura, sipariş gibi müşteri beklentilerine cevap verici nitelikte bir veri kaynağı elde edilmektedir. İleriye dönük bir şekilde operansiyel işlem sayesinde müşteri siparişi verdiği zaman satış temsilcisi tarafından bunun bir prim anlamı taşıyabileceği gibi, pazarlama bölümü için ise kampanyaların ve tanıtımın başarılı bir şekilde geri dönüşünü ifade eder. Bu sistem işverenler adına işlerin ne derecede iyi gittiğini göstermekte olan önemli verileri sunmaktadır. CRM, müşterilerin beklentilerini karşılayarak istenilen şekilde ürün ve hizmet vermeyi sağlayan ve fırsatları görmeyi mümkün hale getiren bir oluşumdur. CRM programının analitik bir şekilde inceleme boyutunda olması bu sonuçları da beraberinde getirecektir.

Müşteriler ile kurulmuş olan ilk temastan başlayarak satış sonrasındaki hizmetlere kadar bütün aşamaların kolay bir biçimde takip edilmesi bakımından CRM çözüm üretmektedir. CRM çözümleri ile satış organizasyonları sağlıklı bir şekilde yönetilerek satış performans ölçümleri doğru bir şekilde yapılacaktır. Satış ekipleri ise CRM teklifleri hazırlarken siparişleri takip ederek geçmişteki satışlara kolay erişim sağlayacak ve bütün bilgiler düzenli bir şekilde veriler halinde kayıt altında tutulması sağlanacaktır.

Elle yazılan notlar, sayısı belli olmayan e- posta ve excel dosyaları yerine CRM sayesinde belirli bir düzende bilgilerin kaydedilmesi sağlanarak şirket bu bilgilere ihtiyaç duyduğu zaman hemen kolay bir şekilde ulaşılması sağlanmaktadır. CRM kullanmakta olan şirketi herhangi bir müşteri aradığı zaman hızlı bir şekilde onun kayıtlarına ulaşım sağlayarak müşterinin taleplerini diğer ekip elemanlarının görebileceği bir biçimde CRM’e kaydedebilecektir. Bütün ekibin müşteriler ile ilişki durumunu, ne gibi ürünleri tercih ettiklerini ve hangi taleplerde bulunduğu gibi konularda bilgi akışının düzenli ve kolay bir şekilde sağlandığı bu sistem sayesinde şirkette verim artışı gözlenecektir.


BİLGİ İSTEK FORMU