Anasayfa / Web Tasarım / Kurumsal Kimlik Web Tasarım

Kurumsal Kimlik Web Tasarım

Kurumsal Kimlik Web Tasarım ve pazarlama açısından konuşma, kurumsal kimliğin önemli bir rol oynar . Kurumsal kimlik terimi, bir şirketin öz imajının ve dış etkilerinin belirsiz bir karışımını ima etme eğilimindedir. Fakat kurumsal kimlik gerçekten ne anlama geliyor? Bu rehberde, bir kurumsal kimliğin nelerden oluştuğunu ve farklı yönlerini kendi şirketinizde nasıl kullanabileceğinizi göstereceğiz.

içindekiler

 1. Kurumsal kimlik: Kurumsal yönetimde önemli bir yapı taşı
 2. Kurumsal kimlik nedir? İşte 5 önemli yön
 3. Kurumsal kimlik: yanlış anlama örneği

Tanımı: Kurumsal kimlik

Genellikle “CI” olarak kısaltılan kurumsal kimlik, hem kurumsal yönetim stratejisi hem de iletişim konseptidir. Ancak, iki terim biraz farklı fikirleri kapsamaktadır. Kurumsal kimlik, bir şirketin öz imajıdır ve bu istenen görüntüye katkıda bulunan tüm stratejik önlemleri içerir.

Kurumsal kimlik:

Kurumsal yönetimde önemli bir yapı taşı

Kurumsal bir kimlik (CI), sadece bir şirketin oluşturduğu bir şey değildir. Kurumsal bir kimlik planlama gerektirir , tüm şirketi içermelidir ve hem zaman hem de finansal çaba gerektirecektir . Aynı zamanda, kurumsal kimliğe , şirketin öz imajını , işletmenin tüm alanlarından geçen kurallar ve değerler aracılığıyla ifade etmesi gerekir . Kurumsal yapılar ne kadar karmaşık ve geniş kapsamlıysa, tutarlı bir görüntüyü iç ve dış olarak iletmek için bunları tam olarak analiz etmeli ve organize etmelisiniz . Büyük şirketler için yönergeleri birkaç yüz sayfa uzunluğunda olabilir.

Kurumsal kimlik

, her şeyden çok kavramsal bir yapı olarak tasarlanmıştır . Bu kimliği yaratan bileşenler, iç değerler ve dış faktörler tarafından belirlenir. Bir şirketin CI’si birbirini etkileyen ve şirket içinde (şirket içinde) ve dışarıda (şirket dışında) çalışan farklı yapı bloklarından oluşan karmaşık bir sistemdir.

Şirketler hem dışarıda hem de kurumsal yapılarında hem kendilerinin hem de markalarının tek tip, şeffaf bir imajını sunmak için çabalıyorlar . Çalışanlar ve taşeronlar bu şirketin imajını görünce, değer ve hedeflerinin ne olduğunu, bir şirketin çalışmasını kolaylaştırır. Ek olarak, tutarlı bir öz-imge, iyi bir ağa sahip yapıdaki rollerini tanıyan işgücünün sadakatini güçlendirir. Şirket içindeki değerleri değerlendirip anlayan çalışanlar, diğer departmanlar ile daha iyi işbirliği yapma ve genel performansı iyileştirme eğilimindedir .

Harici olarak,  pazarlama kampanyalarının hangi yönleri alması gerektiğini, hedeflerin ne olması gerektiğini ve pazar araştırmasının nasıl yapılacağını belirler. Bir şirketin öz imajı, kendisini müşteriye ve halka sunmak için aldığı tedbirler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Öte yandan, düşüncesiz, çelişkili önlemler hatalı bir kurumsal kimliği iletebilir.

Tabii ki kurumsal kimlik değişebilir. Yeni ürün gelişimi veya yeniden yapılanma gibi sosyal değişim ve iç faktörler gibi dış koşullar , yeniden tanınmaya ihtiyaç duyulan kurumsal kimliğin yönlerine neden olabilir . Ancak, önemli değişiklikler yaparken dikkatli olmanız önerilir, çünkü davranıştaki ani farklılıklar müşteri tabanınızı rahatsız edebilir. Markanız müşterilerinizin kimliğine hitap ederse, temel bir değişiklik onlara ihanet gibi gelebilir. Ancak, CI’nizi değiştirmek, gerekli değişikliklere eşlik etmek kaçınılmaz bir şeydir. Bu, tarafların imajını sık sık değiştirdiği siyaset gibi bir alanda açıkça görülüyor.

Kurumsal kimliğin diğer tarafı kurumsal imajdır . Bu, hem kurum kimliğinden hem de bundan etkilenen şirketin dış algısını ifade eder. Şirketin güçlü bir kimliği varsa , rekabetten sıyrılır ve kamuoyunda itibarını belirleyen belli bir imaja sahiptir. Kurumsal bir kimlik, şirketin tüm yönleriyle zaman içinde görünür olmalıdır. İyi bir üne sahip olan şirketler, mevcut bir kurumsal kimliği denize atarken kendilerini hiçbir iyilik yapmazlar. Yönün ani bir şekilde değişmesi, müşterilerin şirketi açmasına ve hatta şirket hakkında olumsuz yorumlar yapmasına neden olabilir.

 Tanım kurumsal görüntü

kurumsal imaj, kurumsal kimliğin aksine, sadece bir şirketin harici imajıdır . Medya kapsamı, müşteri incelemeleri veya söylentiler gibi dış faktörler gelişiminde büyük rol oynar. Kurumsal kimlik stratejilerinin amacı, kurumsal imajı tüm şirketin başarısını belirleyebildiği için kurumsal imajı olumlu yönde etkilemektedir.

Kurumsal kimlik nedir?

Tasarıma bağlı olarak, kurumsal yönetim stratejisi olarak kurumsal kimlik 5 ila 7 alan ve alt alanlardan oluşur. Tutarlı bir strateji geliştirmek için, her alanı kurumsal kimliğinizi nasıl etkilediğini belirlemek için analiz etmelisiniz. Açıkça anlaşılan temel değerler, kapsamlı bir konseptin temelidir. Bir şirket sloganı da bu değerleri kısaca özetler. Tüm bölümlerden geri bildirim alarak ve süreci şeffaf hale getirerek etkili bir strateji geliştirin . Literatür , bir stratejinin başarısının bu dört faktöre göre değerlendirilmesini önermektedir :

 • farklılaştırma
 • itibar
 • ilgi
 • uyum

Bir şirket sloganı kısa ve anlamlı olmalıdır, bu yüzden akıllıca seçmek önemlidir. Örneğin: yıllarca, Google’ın şirket sloganı “kötülük etme” idi. Bu slogan, bazı yönlerden sosyal kurumsal sorumluluğu taşıyan büyük bir ilkedir, ancak mesajın çoğu bir devletin inkar edilmesinden “yapmamak” ibarettir: işi sadece pasif kalarak ve hiçbir şey yapmadan “kötü” yaparak sürdürürsünüz. . 2016’da, Google’ın sahibi olan yeni şemsiye şirketi olan Alphabet, yeni bir sloganı ortaya koydu: “doğru olanı yapın”. Bu ifade yapıya benzer, ancak şimdi bunun yerine olumlu eylem çağrısında bulunuyor . Bu, daha fazla dinamizm sağlar ve çalışanların kendi eylemleri için sorumluluk almalarını gerektirir.

Kurumsal kimliğin en önemli alanları :

 • Kurumsal tasarım (CD)
 • Kurumsal davranış (CB)
 • Şirket kültürü
 • Kurumsal iletişim (CC) + dili (CL)
 • Kurumsal felsefe (CP) + şirket ruhu (CS)

Kurumsal tasarım

Bu bölüm bir şirketin kendisini temsil etmek için kullandığı tüm duyusal unsurları temsil eder. Bunlar tanıma değerini arttırmak için aynı olmalıdır. Şirketin girişinde, web sitesinde, reklamda veya antetli kağıtlarda görünmesi gereken bir şirket logosu ve ayrıca kartvizit ve broşür tasarımlarına dahil edilmesi gereken bir temsilci renk olmalıdır. Tek tip bir konsept zaman ve para tasarrufu sağlar, çünkü yeni tasarımların sıkıcı süreçlerden geçmesi gerekir. Mimari ve şirket binası ve şubeleri, üniformalar ve internet varlığının tasarımın iç tasarım, aynı zamanda bunun bir parçasıdır. Yeni terimlerşirket sesini (iyi bilinen Windows sesi gibi) ve kurumsal kokuları içerir(örneğin Viyana’daki kahvehaneler havayı taze kahve tozu ile kokuyor).

Kurumsal tasarım, firma tanıma açısından çok önemlidir. Küresel oyuncuların genellikle basit, anlamlı bir şirket logosu vardır. İdeal olarak, bir müşteri logonuzu gördüğünde hemen şirketinizi tanımalıdır. Dijital Kılavuzda kendiniz için nasıl profesyonel bir logo oluşturabileceğinizi öğrenin.

Kurumsal davranış

Şirketinizin davranışlarına yakından bakmak önemlidir . Şirket, doğrudan şirketle bağlantısı olan insan gruplarıyla nasıl başa çıkıyor ? Buna çalışanlar ve müşteriler, tedarikçiler, yan kuruluşlar ve hissedarlar dahildir. Şirketiniz halkla nasıl etkileşime giriyor ? Çalışan liderliği, parasal ve parasal olmayan davranışların yanı sıra eleştirme yeteneği de dahil edilmiştir.

Şirket kültürü

Kurum kültürü, bir dereceye kadar şirketin faaliyet kültürü ile ilgilidir. Bazı temel değerler , normlar ve hukuk düzenine şirket tarafından uyulmalı ve saygı gösterilmelidir. Ayrıca, şirkete özgü kesin davranış kuralları ve değerler olabilir. Kapsamlarına ve bağlılıklarına bağlı olarak sosyal kültürü bile etkileyebilirler . Kurum kültürü ayrıca bir şirketin kurumsal davranışını (CB) ve kurumsal iletişimi (CC) de bilgilendirir.

Kurumsal iletişim + kurumsal dil

Şirketler , kurumsal kültürlerini ifade etmek için belirli bir dil kullanırlar. Bu dil, örneğin düz hiyerarşileri olan bir şirkette resmi ve yapılandırılmış olabilir veya gayri resmi olabilir. İletişim , bir şirketin endişelerini ve değerlerini dahili ve harici olarak dile getirme şeklini ele almaktadır. Bu, şirket içindeki bireysel departmanlar ve hiyerarşi seviyeleri arasındaki iletişimi ve ayrıca halkla ilişkiler ve reklam kampanyalarını içerir.

Not

Sosyal medyada iletişim konusunda yardıma ihtiyacınız var mı? Şirketinize Instagram’da nasıl başlayacağınızla ilgili daha fazla bilgi edinin.

Kurum felsefesi + kurum ruhu

Bir işe başladığınızda, belirli bir amacınız vardır. Şirketin özünü oluşturan ve kâr amacı gütmeksizin çalışan şirketin özünü oluşturan değerler ve normlar , kurumsal felsefeyi belirleyen şeydir. Bu değer yapısını çok temel yönlere sıkıştırmak size bir şirketin kurumsal ruhunu verir ve temsil etmek istediğiniz ideal imajı ifade eder. Böylece kurumsal ruh, kurumsal kimliğin her alanında birleştirici bir unsurdur . Bir şirketin kurumsal ruhu, kurumsal yönetimin tüm alanlarında görülebildiğinde, dengeli bir öz imaj elde ettiniz.

hakkında Berkay Gavaz

Acarnet'te Web Designer

Bu Yazıya da Bakabilirsiniz

Özgün Web Tasarımı Neden Gereklidir

Özgün Web Tasarımı Neden Gereklidir

Günümüzde, insanlar birçok ihtiyacını internet aracılığıyla karşılamaktadır. Alışveriş, eğitim, sosyal medya, bilgilendirici içerik ve daha …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir