Anasayfa / Web Tasarım / Web Sitelerinde Özgün Tasarım Nasıl Yapılır?

Web Sitelerinde Özgün Tasarım Nasıl Yapılır?

Aynı tasarımları kullanmaktan bıkmadınız mı? Yaptığınız tasarımlar size sıkıcı mı geliyor? He aynı şeyleri tekrarlamaktan usandınız mı? O zaman doğru yoldasınız. Makalemizi okuyarak, farklı ve yaratıcı yönlerinizi açığa çıkartacak ve en iyi web sitesi tasarımı için neler yapılması gerektiğini öğrenebileceksiniz. İyi ki buraya gelmişsiniz .

İnternet Site Tasarımında Hangi Yöntemleri Kullanmalı?

Yoğun çalışma temposuna sahip olan tasarımcıların en büyük sorunlarından bir tanesi, yaptığı yanlışları görememeleridir. Bu durum sıkıcı tasarımları da beraberinde getirir. Hayatınızı düşünün. Yolunda gitmeyen bir şeyler var ve siz bunların farkında olduğunuz halde, tanımlayamıyorsunuz. Tanımlayamadığınız için de bir çözüm bulamıyorsunuz. Kısır döngü içinde ve kapana sıkışmış hissediyorsunuz.

Peki ne yapmak gerekiyor?

Şöyle bir anlığına durun ve derin nefes alın. Yaptıklarınıza dışarıdan alıcı gözüyle bakın. O zaman nerede hata yaptığınızı ve tasarımlarınızın neden sıkıcı hale geldiğini net bir şekilde görürsünüz.

Editörlük kavramının ortaya çıkışı da, tasarım yapan kişilerin, tasarım yaptıkları sırada, yaptıkları hataları görememelerinden doğmuştur.

Editörlük:

Kitap, gazete ve dergilerden yayımlanan her türlü metin bazlı içeriklerin kontrol edilmesi işlemidir. Bu işlemi yapan kişiye editör adı verilir.

Tasarım:

Elizabeth Adam Hurwitz tarafından “Gerekli olanın araştırılması” olarak tanımlanan tasarım; bir planın, nesnenin ya da sürecin inşa edilmesinde izlenen yol olarak da tanımlanabilir.

Aynı şekilde tasarımcı da çalıştığı sırada hatalarını göremez ve hataların tespit edilmesi için dışarıdan farklı bir açıdan bakan bir göz gerekir. Bu göz başka bir tasarımcıya ait olabileceği gibi, tasarımcının kendisine de ait olabilir.

Bir başka konu da tasarımcının bir plan dahilinde, süreci gerçekleştirmesi gerektiğidir. Peki tasarımcı bunu nasıl yapacaktır? Bu soruyu ilgili konu başlıkları ile cevaplamak daha doğru olacaktır. O zaman başlayalım!

En İyi Tasarımlar Yaratıcıdır

Tasarımlarınız benzersiz olmalıdır. Yaratıcılık kavramından bu anlaşılır. Daha önce hiç ortaya koyulmamış tasarımlardan bahsediyoruz. Yaratıcı olmak zor ve uzun bir süreci kapsar.

Yaratıcılık:

Önceki bilgi ve deneyimlerden yola çıkarak, yeni kavramlar ve nesneler üretme gücüdür.

Aslında özgünlük kavramını da bu şekilde açıklamak mümkündür. İyi bir tasarımcı, önceki bilgilerine ve tecrübelerine dayanarak, yeni kavramlar ve tasarımlar ortaya koyar.

Tasarımcıların birçoğunun yaptığı büyük hatalardan bir tanesi, bazı örneklerden yararlanarak, örnek tasarımlarda çok az değişiklik yapmak ve tasarım işlemini tamamlamaktır. Emin olun bu tür tasarımlar, kullanıcıların gözünden kaçmaz. Üstelik konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasalar bile!

Özgünlük Yeni Kavram Üretmektir

Yaratıcılıkla eşdeğer kavramlardan bir tanesi de özgünlüktür. Aslında özgünlük, başka tasarımlardan ilham alarak, yeni şeyler ortaya koymak olarak adlandırılabilir.

İlham:

İçe doğma, farklı düşüncelerden etkilenme ve sonuç olarak, yeni ürünler meydana getirme güdüsü.

Özgünlük:

Taklit olmayan, asıl olan anlamları taşır. Tasarımı yapan kişiden izler taşıyan eserler için kullanılır.

İyi bir tasarımcının özgün olabilmesi için hatırı sayılır bir bilgi birikimine sahip olması gerekir. Belirli bir sisteminin olması gerekir ve kendine özgü plan geliştirmesi gerekir. Tüm bu özellikler sizde de varsa, iyi bir tasarımcı olabilirsiniz ve etkili tasarımlar ortaya koyabilirsiniz. Tasarımlarınız daha önce hiçbir yerde olmayan özellikler taşır.

Özgünlük kavramının daha iyi anlaşılması için özgün olmayan bir örnek vermek doğru olacaktır. Mesela Ülker firmasının markalarını ele alalım. Firmanın markaları benzersiz ve özgündür. Tamamen firmanın yaratıcılığı sonucunda ortaya çıkmıştır. Ancak birçok kişinin fark ettiği gibi Saray firması, bu ürünlerin kopyasını isim değiştirerek üretme yoluna gitmiştir. İşte özgün olmayan ürün bu sınıftadır.

Profesyonellik Anlayışınız Olmalı

Profesyonellik bir zihniyet meselesidir. Aslında meslek yaşamındaki bir alışkanlıktır. Sonradan kazanılabilen bir durumdur.

Profesyonellik:

Belirli bir mesleğe mensup olan kişilerin, belirli bilgi ve beceriye sahip olmaları ve bu özelliklerini belirli ücretler karşılığında hizmet olarak sunmalarıdır. Meslek mensuplarının yapmaları gereken rolleri ifade eder.

Sonuçta tasarımcı yaptığı işten para kazanır ve belirli taahhütleri yerine getirir. İyi bir tasarım, benzersiz ve özgün… Nasıl ki titiz insanların, birçok insana tuhaf gelen alışkanlıkları varsa, profesyonel tasarımcıların da bu tür alışkanlıkları vardır. Bu alışkanlıkları sayesinde profesyonel olarak adlandırırlar ve iyi işler ortaya koyarlar.

Klişelerden Uzak Durun!

İyi bir tasarımcı ile kötü bir tasarımcı arasındaki en belirgin farklılık, iyi tasarımcının sıkıcı tekrarlardan uzak durmasıdır.

Klişe:

Uzun süre kullanılan, etkisini yitirmiş fikirlerdir. Klişe fikirler yeni olaylarda hemen fark edilirler. Gerçek olsalar da, kişiler bünyesinden etkileri ya çok azdır, ya da hiç yoktur.

Tabi ki tasarımlarda bazı bilinen unsurlar kullanılacaktır. Ancak bu unsurların belirgin bir şekilde kullanılması, kullanıcılar ya da ziyaretçiler tarafından sıkıcı bulunacaktır.

Mesela birçok logo tasarımcısı kalp simgesini kullanır. Her ne kadar bu simge etkili olsa da, sıkıcı hale gelmiştir. Çünkü birçok kişi kullanmaktadır. Ancak kalp simgesini bambaşka bir forma dönüştürerek sıkıcı olmaktan kurtarmak, klişeleri yıkmak anlamına gelir.

Web sitesi tasarımı konusunda da hep aynı kodların kullanılması ya da hep aynı temalar üzerinden çalışma yapılması, iyi bir tasarımcının artık iyi bir tasarımcı değil, kötü bir tasarımcı olduğunu gösterecektir.

İmajdan Başlayalım İşe

Kurumsal firmalarda ilk olarak dikkat çekecek nesne logodur. Her ne kadar birçok kişi iyi logo tasarladığını söylese de, yapılan çalışmalar bunun tam tersini göstermektedir.

 

Logo: İngilizce dilinden çevrilen logo kelimesi aslında Latince kökenlidir. Anlamı ise bilgidir. Logo kelimesinin günümüzde bilinen anlamı ise halkın tanımasına yardımcı olan grafik ve vektörel tabanlı işaretlerdir. Bu işaretler soyut ya da somut kavramları içerebilir.

Vektörel

 Matematikte de yer alan bu kavram, web dünyasında en çok grafik nesneleri tanımlamak için kullanılır. Grafik kavramlardan bağımsız, nesnelerin matematiksel ifadelerle oluşturulduğu ve detayların kaybolmadan ölçeklendirilebildiği çizimsel olgulardır.

İyi bir logo kurumsal firmaların kimliğini tek seferde ve tam olarak yansıtmalıdır. İyi bir web sitesi tasarımında bir diğer konu ise grafiklerdir. Her türlü resmi ya da internet sitesinde kullanılan şekilleri ifade eder. Kullanılacak olan resimlerin, daha önce hiçbir yerde yer almamış olması önemlidir.

Resimler grafikerlere tasarlatılabilir ya da firmanın faaliyetleri ile ilgili yüksek çözünürlükte oluşturulabilir. Viral resim olarak adlandırabileceğimiz bu işlemde, firmanın internet sitesinde kendi oluşturduğu resimleri kullanmasıdır.

Viral:

İlk defa ne zaman ortaya çıktığı belli olmasa da, viral kavramı kısa sürede internette yayılan anlamı taşımaktadır. Aslında tıbbi bir terimdir ve hızla çoğalan virüsleri ifade eder. İnternet dünyasında da ilk olarak video olarak yer almıştır.

İyi bir web tasarımda yer alması gereken bir diğer unsur da, infografiklerdir. Günümüzde birçok internet sitesinde, özellikle makalelerde etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

İnfografik:

Metinsel bilgiler ile resimlerin birleştirilmiş halidir. Herhangi bir konuda, istatistiki ya da açıklayıcı kısa bilgiler vermek için kullanılır.

Verilmek istenen mesaj ve anlatılmak istenen konu, infografikler yardımıyla daha etkili bir şekilde anlatılabilir.

İnternet sitesinde kullanılan her bir öğe, sitenin imajını etkiler. Her öğenin yazınsal ya da görsel olsun, doğru yerde kullanılması önemlidir. Mesela en üst kısımda yer alan menü öğesini, en altta kullanmamalısınız. Çünkü site ziyaretçileri menüleri göremeyeceği için etkisi de olmayacaktır.

Web Site Tasarımında Örneklerden Yararlanmak

Birçok kişinin aklına, bilgi birikimi ve tecrübesine rağmen etkili fikirler gelmeyebilir. En iyi tasarımcının bile tıkandığı anlar olabilir. Bu durum aşırı çalışmaktan ve tek bir konuya odaklanmaktan da kaynaklanabilir. Bu durumda tasarımcının kendisini yenilemesi gerekir.

Eğer fikir bulmakta zorlanıyorsanız, başkalarının fikirlerinden esinlenmelisiniz. Birçok kişi hayatında kendisini birçok defa ziyaret eden ilham perilerinin kendisine sürekli olarak yardım etmesini bekler. Aslında bu şekilde bir beklenti, tasarımcılar için yanlış yapmak anlamına gelir.

Peki tasarımcılar tam olarak ne yapmalıdır?

Tabi ki başka örneklerden yararlanmalıdır. İlham perisi sizi terk ettiğinde yapacağınız en iyi şey, başkalarının ilham perisinden yararlanmaktır.

 

İlham perisi:

Anonim olarak oluşturulmuş hayali bir kavramdır. İlham; üretkenliği besleyen fikirlerin zihinde oluşmasıdır. İnsanlar bu kavramı, yaratıcı fikirleri perinin getirdiği kavramı ile birleştirmişlerdir.

İnternet ortamında gerek tema olsun, gerekse kodlama ile yapılan tasarımlar olsun, etkili web sayfası tasarımlarından örnek olarak yararlanabilirsiniz. Ancak bu tasarımları olduğu gibi almak ya da çok az değişikliklerle yeni bir şey ortaya çıkarmak, yaratıcı ve özgün olmaktan uzak bir tasarımı beraberinde getirecektir. Yapmanız gereken ilk şey, bu tasarımları iyi incelemek ve her yönüyle analiz etmek olacaktır.

Daha sonra bilgi ve tecrübelerinizi işin için katarak, yeni ve özgün bir tasarım ortaya koyabilirsiniz. Tıpkı benzinle çalışan araçlardan esinlenerek, dizel motorların üretilmesi gibi.

Profesyonel web sitesi tasarımı yukarıdaki kriterler kullanılarak yapılabilir. Tek yapmanız gereken iyi bir tasarımcı olarak özgün tasarım bilgilerini kullanmanız ve en iyi web site tasarımları çalışmasını ortaya koymanız olacaktır.

hakkında Berkay Gavaz

Acarnet'te Web Designer

Bu Yazıya da Bakabilirsiniz

Şirkete Özel Web Sitesi 9 Adımda Nasıl Olmalıdır?

Alanında yetkin olan bir firma web sitesi yaptırmak ister. Bu konuda internet üzerinden araştırma yapar. …

4 yorumlar

  1. Sitemiz için tasarladığımız görselleri başka şahısların kullanamaması için neler yapabiliriz? Kendi tasarladığımız görseller sayesinde sitemiz de ufakta olsa yükseliş olur mu?

  2. Merhaba, İnternet Site Tasarımında Hangi Yöntemleri Kullanmalı Neler Gerekmektedir? Peki tasarımcılar tam olarak ne yapmalıdır ne işe yaramaktadır? Verilen cevaplar için şimdikten teşekkür ederim.

  3. Merhabalar, İnternet Site Tasarımında Hangi Yöntemleri Kullanmalı Bizlere Ne Gibi Bir Faydası Bulunmaktadır. Peki tasarımcılar tam olarak ne yapmalıdır Kullanıcılara Faydası Bulunmaktamıdır?

    • Merhaba Caner Bey,
      İnternet site tasarımında tasarım, editörlük, yaratıcılık vb.Tabi ki başka örneklerden yararlanmalıdır. İlham perisi sizi terk ettiğinde yapacağınız en iyi şey, başkalarının ilham perisinden yararlanmaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir