Anasayfa / Web Tasarım / Web Tasarımcısı Nedir?

Web Tasarımcısı Nedir?

Web tasarımcısı nedir, bir web sitesinin düzenini, görsel görünümünü ve kullanılabilirliğini tasarlamaktan sorumlu bir BT uzmanıdır. İyi bir web tasarımcısı hem yaratıcı grafik becerilere hem de teknik becerilere sahip olmalıdır. Bir sitenin nasıl görüneceğini (sitenin grafik tasarımı) ve nasıl çalışacağını (bir tasarımın çalışan bir web sitesine dönüştürülmesi) görselleştirebilmeleri gerekir.

Web Tasarımcısı terimi genellikle Web geliştrici terimi ile yanlış şekilde değiştirilmiştir ve bunun tersi de geçerlidir. Bir web geliştiricisinin, genellikle bir veritabanı sistemiyle entegrasyon gibi bir web sitesinde daha yüksek düzeyde etkileşimler oluşturmak için programlama dilleriyle çalışan bir yazılım geliştiricisi olma olasılığı daha yüksektir.

İşveren İçin Gerekli Olan Beceriler ve Bilgiler

Web tasarımcılarının farklı kişilikleri vardır . Sanatsal bireyler o lma eğilimindedirler; yani yaratıcı, sezgisel, duyarlı, açık ve ifade edicidirler. Yapılandırılmamış, orijinal, uygun olmayan ve yenilikçidirler. Bazıları ayrıca girişimci, yani maceracı, hırslı, iddialı, dışa dönük, enerjik, hevesli, kendine güvenen ve iyimser olmalıdır. Web tasarımcısı olarak iş veren için resmi niteliklere gerek yoktur. Bununla birlikte, birçok web tasarımcısı diğer tasarım alanlarında deneyim sahibidir veya resmi olarak özel ders veya kendi kendine öğretme yoluyla web tasarım yazılımı eğitimi almıştır. Bir web tasarımcısının işinin temeli XHTML ve CSS’dir. Bu ikisi bugün bildiğimiz şekilde Web’i oluşturmak için bir araya geliyor. Bu alandaki başarı için bu iki yeteneğin iyi anlaşılması önemlidir.

UX Tasarımı ile Web Tasarımı Arasındaki Fark Nedir?

Genellikle, insanlar kelime tasarımını (teknolojiye gelince) yalnızca görsel tasarım veya web tasarımı ile ilişkilendirirler. Bununla birlikte, ‘kullanıcı deneyimi tasarımı’ anlamına gelen UX tasarımı, kullanıcı veya müşteri deneyimine odaklanır ve tasarımın ‘perde arkasında’ veya görünmez tarafıdır.

Web Tasarımcısı Nedir?

Kariyer Gelişim Fırsatları Nelerdir?

Birçok büyük kamu ve özel sektör BT şirketi şirket içi tasarım departmanlarına sahiptir. Eğer böyle bir organizasyonda çalışıyorsanız, bir kişi tasarım ekibinin yönetimine geçerek ya da hem web tasarımı hem de geliştirmeyi kapsayan bir web geliştiricisi olmak için mevcut becerilerini geliştirerek kariyerlerini ilerletebilir.

Alternatif olarak dijital, reklam ve yaratıcı ajanslar içinde birçok web tasarımcısı işi vardır. Bir ajansta, iyi deneyim veren çeşitli projeler üzerinde çalışabilirsiniz. Sonunda bir kişi serbest tasarımcı olabilir. Sözleşmeler için çok fazla rekabet olmasına rağmen, yetenekli web tasarımcıları için beklentiler iyidir.Ortalama bir günlük ücret olarak, bir web tasarımcısı yüklenicisi günde 265 £ kazanmayı bekleyebilir.

Bir Web Tasarımcısı’nın Çalışma Alanı Nasıldır?

İşyeri, tasarımcının çalıştığı belirli şirket türüne bağlı olacaktır. Bir web tasarım şirketi yaratıcı endüstrilerin bir parçası olma eğilimindedir ve tipik olarak ofis alanına çağdaş bir yaklaşıma sahip olacaktır. Bu tür şirketler genellikle yaratıcı süreci iyileştirdiği düşünülen fikirleri kullanır ve fikirlerin ve ilhamın paylaşılabileceği açık ofisler yaratmayı amaçlar. Bu tür bir işyerinin gündelik bir kıyafet koduna sahip olması ve daha genç bir çalışanı çekmesi muhtemeldir. Evden çalışmak kabul edilebilir ve esnek çalışma saatleri önerilebilir.

İşletmelerinin birçoğu için web varlıklarına dayanan bazı büyük şirketler şirket içi web tasarımcılarına sahip olabilir ve bu tür bir işyerinin biraz daha geleneksel olması muhtemeldir.

Birçok web tasarımcısı serbest çalışır ve evden çalışacaktır. Ev ofisleri tamamen seçtikleri gibi kurulur, ancak müşterilere danışmak için seyahat etmeye hazır olmaları gerekebilir ve çalışma ortamları birlikte çalıştıkları müşteri veya şirketin türüne bağlı olarak değişebilir. Bu seçenek çalışma saatleri ve konum konusunda çok fazla özgürlük sağlar ve mükemmel bir seçenektir.

Bir Web Tasarımcısı Olarak Ne Kazanmayı Bekleyebilirim?

Web Tasarım işleri için maaşlar, tecrübeye ve bir kişinin uzmanlık becerilerine bağlı olarak yılda 15.000 £ ila 40.000 £ arasında değişebilir. BT Jobs Watch’a göre, genç bir web tasarımcısı için mevcut cari pazar maaşı 21,465 £ ve üst düzey bir web tasarımcısı için geçen yılın aynı döneminde%10,25 artışla 34,067 £ oldu.

Aşağıdaki UX Tasarımı ve Web Tasarımı Arasında Bir Karşılaştırma

UX Tasarım

Kullanıcı odaklı vs teknoloji odaklı; platform bağımsız. Çoklu platformların teknolojilerini, kısıtlarını ve sözleşmelerini ele alır. Bir kullanıcının bir ürün hakkında ne düşündüğünü ve nasıl hissettiğini derinden anlamayı; odağı kullanıcının alışkanlıkları, ihtiyaçları, duyguları, hedefleri ve beklentileridir. Web tarayıcıları dışında ilkeler ve işlemler uygulanabilir: mobil uygulamalarda, masaüstü yazılımlarında, donanım ürünlerinde, perakende satış alanlarında vs. Bir plana göre yaratma, uygulama veya inşaata odaklanır.

Kullanıcı araştırması ve kullanılabilirlik testi, etkileşim tasarımı, içerik stratejisini içerir. Beyin fırtınası fikirleri, eskiz ve inceltme içerir. Anketler ve A / B ayırma testleri yapılmasını, kullanıcı profilleri, tel kafesler ve prototiplerin oluşturulmasını içerir. Personel, kullanıcı senaryoları, navigasyon elemanları, site haritaları ve site denetimleri geliştirir. Bilgi mimarisini çerçeveler, Photoshop’ta görseller tasarlar. Kullanıcıya en iyi deneyimi sunmak için bir çözüm veya strateji oluşturur. Görsel tasarım, prototipleme, kullanılabilirlik testi, ön uç geliştirme ve veri analizini gerçekleştirir. Fırlatma sonrası bakım ve iyileştirmelerin sürekli entegrasyonunu gerçekleştirir.

Web Tasarımcısı Nedir?

Web Tasarımı

Teknoloji odaklı ve kullanıcı odaklı. UX tasarımının insan merkezli yaklaşımını benimsemez. Web tasarımının etki alanı kesinlikle bir web platformuna bağlı. Grafik tasarım ve web sitesi tasarım ilkeleri konusunda geniş bir bilgiye sahiptir. Görsel, ilham verici ve yaratıcı olmayı, öngörü ve yaratıcılık olmayı içerir. En son HTML, CSS ve JavaScript ile güncel. Web peyzajındaki değişikliklerin her zaman farkında olun. Tasarıma ve bir web sitesinin veya uygulamanın görsel unsurlarına odaklanır.

Grafik tasarım, renk şemaları, düğme tasarımı, arayüz tasarımı, Photoshop / Illustrator, seyir tasarımı, sayfa mimarisi ve dosya hazırlığı konularında mükemmel bir anlayış içerir. Markalama, stil ve davranışta tarayıcılar arası uyumluluk ve yeniliklerin en yeni tekniklerini bilir. Arayüzü bir markanın renkleri, yazı tipleri ve kimliği ile hizalar. Görsellerin kullanıcı için çekici olmasını sağlar. İçeriği arabirime yerleştirir, böylece estetik olarak hoş ve kullanıcının anlaması kolay olur.

Bir web tasarımcı bir web sitesinin düzenini fotoğraf ve kullana bilirliğini tasarlamaktan sorumlu olan BT uzmanıdır.

İyi olan bir web tasarımcı hem yaratıcı grafik becerilerine hem de teknik becerilerine sahiptir. Sitenin nasıl görüneceğinin sitenin grafik tasarımı ve nasıl çalışması gerektiğini bir web sitesine dönüştürülmesi ve görselleştirile bilmesi lazım.

Web tasarımcı değimiyle genel olarak bir web geliştiricisi değimiyle yanlış şekilde değiştirilmektedir. Tabi ki bunun tersi de geçerli olmaktadır. Bir web sayfası geliştiricisinin çoğunlukla bir veri tabanı entegrasyon gibi bir web sitesinde daha fazla ve yüksek düzeyde etkileşimler oluşturmak için programlama dilleri ile çalışan bir yazılım geliştirici olmasının olasılığı daha da yüksektir.

İş verenler ne gibi beceri ve bilgilere bakıyor

Web tasarımcı olarak iş bulmak için sadece resmi niteliklere ihtiyaç yoktur. Bunun yanında bir çok web tasarımcı diğer tasarım alanlarında da deneyim sahibidir yada kendi kendine öğretme yolunu kullanarak web tasarım yazılımı eğitimi almıştır.

Genel olarak web tasarımcılarla ilişkilendirilen birkaç beceri şunlardır

  • Aşağıya yazacağım web tasarımcı paketlerinden bir yada daha fazlasının hakkında iyi çalışma bilgisi: Dreamweaver,photoshop,fireworks,flash
  • Her zaman yukarıda yazmış olduğum paketlerle birbirine uyumlu olan XHTML ve CSS yeteneği
  • Java script, php, yada net gibi dillerin anlaşılır olması daha çok tercih edilir.
  • Teslim tarihlerine kadar sıkı çalışabilme
  • Güçlü ve yaratıcı beceriler
  • Teknoloji ve yazılım gelişimleriyle uyumlu güncel olan beceriler.

Bir web tasarımcının işinin en temeli HTML ve CSS’ tir. Bunların ikisi de bilindiği üzere web sitesinin oluşumu için bir araya geliyor.

Kariyerde gelişim fırsatları

Bir çok özel sektör veya ta kamu BT şirketi şirket içi tasarım departmanına sahiptirler. Eğer ki böyle bir organizasyon da çalışmaktaysanız bir kişi tasarım ekibinin yönetimiine geçer veya ta hem web tasarım hem de geliştirmeleri kapsayan becerilerini geliştirerek kariyerini ilerlete bilecektir. Reklam yada yaratıcı ajanslar içinde bir sürü web tasarımcı işi bulunmaktadır.

Sonun da bir kişi serbest tasarımcı olabilmektedir. Sözleşmeler için rekabet çok büyüktür ama yetenekli web tasarımcılar için beklentiler yüksek ve iyidir.

Ortalama olarak bir günlük ücret olarak bir web tasarımcı yüklenicisi günde 265$ kazanmayı bekleye bilirler.

Web tasarımcı ne yapar

web tasarımcının asıl işi web sayfaları tasarlamaktır. İlk defa bir web sayfasına bakarken hemen görünmeyen web sitelerinin tasarımlarında dikkat edilmesi gerekmekte olan bir çok şey bulunmaktadır.

Estetik yönünün önemli olması ve uygun renkleri, yazı tiplerini  görselini ve düzenini seçmek web  sitesinin kişiliğini yaratmaktadır.

Estetik yönleri göz önünde bulunduracak olursak web sitsin in kullanıla bilirliği bir öncelik olmak zorundadır. Hedef olan pazarın ilgili olabileceği bir sayfa oluşturmak önemli olmaktadır.

Örnek verecek olursak çocuklara yönelik bir web sitesinin dikkatini çekmesi gerektirmektedir. Ve fazla metin içeren çok sayıda resim içeren parlak renklerin bulunduğu ve aynı zamanda okunması kolay bir yazı tipi kullanımı mantıklı olacaktır. Bu eğlenceli çekici olacaktır. Düzen ve yapının takip edilmesi kolay olmalıdır ve çoğu sayfanın bilgilere ulaşımını kolaylaştırmak için web sitesinde çok fazla tıklanma olmalıdır.  Bir web sitesi tamamen tasarımcısının kontrolü altında olmalıdır ve web sitesinin kullanımı kolay ve bilgiye erişimin kolay olmasını sağlamalıdır.

Bir web tasarımcının çalışma ortamı

Tasarımcının çalışmakta olduğu iş yeri belirli şirket türüne bağlı olmalıdır. Web tasarım şirketi yaratıcı endüstrilerin bir yanı olma eğilimindedir ve tipik bir ofis alanına çağdaş yaklaşım yapacaktır.

hakkında Acarnet Editör

Bu Yazıya da Bakabilirsiniz

Web Tasarım Hizmeti Alırken Dikkat Etmeniz Gereken 12 Kural

İşletmeler veya kişiler web sitesi yaptırırken bir çok hatalı kararlar alırlar ve sonucunda da çok …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir