Business ERP

Verileriniz artık tek bir noktada birleşiyor.

Business ERP Nedir ?

Günümüzdeki firmalar ERP tercihi konusunda büyük bir kolaylık elde etmektedir. Tek bir veri tabanına bağlı olarak yazılım sağlayan bu uygulama sayesinde işletme çalışmalarını daha kolay bir şekilde gerçekleştirmektedir. ERP yazılım bünyesinde bağımsız olarak faaliyet gerçekleştirmekte olan üretim finans ve insan kaynakları gibi uygulamalar yer almaktadır. Bir firmanın ERP tercih etmesinde birçok unsur bulunmaktadır. Firma SEO danışmanı firma hakkındaki genel bir performans değerlendirmesi yapmak istediği zaman finansal bakımdan gelir rakamları bulunmaktadır. Bunlarla ilgili farklı ve çok sayıda gelir tabloları bulunacaktır.

Business ERP Nasıl Olmalı ?

ERP sistemi sayesinde bu problem ortadan kalkacak ve tek bir tablo üzerinden kolaylıkla işlem yapılacaktır. ERP sistemi müşteri siparişlerinin temsilciler tarafından alınarak yükleme işlemini gerçekleştirme aşamasına dek finansın gönderdiği bütün fatura bilgilerini tek bir sistemde toplayarak birbirinden kopuk olan ve bağlantılı kurulamayan sistemlerin önüne geçmiş olur. Firmalarda farklı bir şekilde iş akışı sağlayarak siparişler daha kolay takip edilebilir olmakta ve fatura işlemlerinin takibi kolaylaşmaktadır. İmalat gerçekleştirme olan firmalar büyük satın alma işlemlerini, farklı iş yönetimlerini ve ünitelerini bu sistem sayesinde tek bir veri tabanında toplayabilir. ERP sistemi ile farklı imalat aşamaları konusunda standart bir yöntem geliştirerek tek bir entegre sistemi sayesinde verim artırılarak maliyet düşürülmüş olur.

Business ERP Faydaları

Stokların doğru bir şekilde optimizasyonu sağlanarak iş akışını düzenler ve siparişin hangi aşamalarda olduğunu görmeye olanak sağlamaktadır. Stok kayıtlarının düzenli ve yeterli bir şekilde kontrol edilmesini sağlayarak müşterilerin daha verimli bir şekilde teslimatları almasını gerçekleştirmektedir. Stok düzeyinin firma adına ideal seviyede olmasını sağlayarak bütün süreçlerin akışı kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Bilgilerin standardizasyonu yapılarak özellikle çok sayıda departmanı bulunan büyük firmaların tek bir çatı altında toplanması bakımından ERP sistemi ve yazılımı sorunu çözme odaklı olarak faaliyet gösterir. ERP paketleri bu konuda çözüm konusunda gelişmiş seçenekler sunarak her sektörün özel hallerine göre gelişim sağlanıp o sektöre özel bir çözüm sistemi geliştirilir. Bu sebepten dolayı dünyasında ERP’nin büyük bir olumlu etkisi bulunmaktadır. Kurumsal veriler ERP sisteminde toplanarak ayrı departmanlar uyumlu bir hale gelir ve iş akışında olumlu bir işleyiş süreci gerçekleşir.

web sitesi başvuru yapın

BİLGİ İSTEK FORMU