Gold ERP

Verileriniz artık tek bir noktada birleşiyor.

Gold ERP Nedir ?

İşletmenin sahip olduğu bütün kaynakları bir arada toplayarak daha verimli kullanılmasını sağlamak adına geliştirilmiş olan sistemin adına ERP yani kurumsal kaynak planlama adı verilmektedir. Üretimin sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için iş yönetme konusunda ERP planlaması yapılır. Birçok planlamaya veri sağlayıcı özelik taşıyan bu altyapı ile ulaşılması istenen hedefler kolay bir şekilde elde edilerek kâr marjının ve verimin artırılması konusunda olumlu sonuçlar elde edilir. Farklı iş modellerini ve faaliyetlerini bir tek veri tabanında toplayarak yönetimi kolaylaştıran bir sistem olup yazılım altında genel faaliyet gösteren Üretim ve Finans yönetimi, Müşteri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Satış, Finans ve Dış ticaret yönetimi, Bütçe ve Satış sonrası hizmetler yönetimi gibi alanlarda uygulamalar yer almaktadır.

Gold ERP Nasıl Olmalı ?

ERP yazılımı işletme süreçlerini tek bir veri altında toplayarak kolay ve pratik bir şekilde standardize ederek işletme faaliyetlerini daha kolay kılmaktadır. Yalınlaştırma yapılarak işletme faaliyetlerinde zamanın daha verimli kullanılması sağlanır. İşletmedeki yer alan bütün departmanların birbiriyle bağlantılı olarak faaliyetlerini bir arada tutmayı sağlarken farklı açılardan bakılmakta olan konu ve işler için ise süreç arasındaki uyumu sağlama konusunda destek verir. Bu sayede işletmedeki sözlü olan iş şekilleri veriler halinde raporlara dönüştürülür ve yöneticilere objektif bir bakış açısı sağlar. Entegre yapılar ile destekleme sağlanarak dış dünyaya bağlı olarak gerçekleştirilen işlemlerin tedarikçiden müşteriye, bankadan kuruma bütün işlerin kolay bir şekilde yönetilmesine olanak tanınmaktadır.

Gold ERP Faydaları

Gerçek anlamda komple bir ERP sisteminden bahsetmek oldukça zor bir durumdur. ERP sistemini kendi bünyesine uygulama düşüncesinde olan büyük işletmelerin bu konuda birçok ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyaçları ise ERP üreticileri tarafından karşılanmaz. Bu ihtiyaçları karşılayabilmek adına kuvvetli yapıda kişiselleştirme işlemi oluşturarak bu modüller üzerinde mühendislik çalışmaları yapılması şarttır. Günümüz şartlarında ideal anlamda üretim bakımından faaliyet göstermekte olan işletmeler alanıyla alakalı olan bütün konularda ise tek tip ERP sistemini kullanıyor. Küçük ve orta işletmeler adına maliyet bakımından uygun olan ERP sistemleri de yer almaktadır. Üstelik bunlarda yine ihtiyaçları mükemmel bir şekilde karşılayan düzeydedir.

web site tasarımı için başvur

BİLGİ İSTEK FORMU