Özel Yazılımlar

Firmanızın özel yazılım çözüm ortağı Acarnet.

Müşteri ilişkileri yönetimi anlamını taşımakta olup bütün müşteri etkileşimlerinin kaydedilmesiyle birlikte elde edilen veriler ile müşterilerin beklentilerin daha iyi anlama adına geliştirilmiş olan uygulamalara CRM denilmektedir. Bu yöntemle elde edilmiş ve geliştirilmiş olan yazılımlara ise CRM programı adı verilmektedir.

Verilerin kullanılmasında kullanılabilecek olan en etkili yöntem ise CRM programı sayesinde operansiyel bir sistem oluşturmaktadır. Bu tarz bir yazılım sayesinde ise teklif, fatura, sipariş gibi müşteri beklentilerine cevap verici nitelikte bir veri kaynağı elde edilmektedir. İleriye dönük bir şekilde operansiyel işlem sayesinde müşteri siparişi verdiği zaman satış temsilcisi tarafından bunun bir prim anlamı taşıyabileceği gibi, pazarlama bölümü için ise kampanyaların ve tanıtımın başarılı bir şekilde geri dönüşünü ifade eder. Bu sistem işverenler adına işlerin ne derecede iyi gittiğini göstermekte olan önemli verileri sunmaktadır. CRM, müşterilerin beklentilerini karşılayarak istenilen şekilde ürün ve hizmet vermeyi sağlayan ve fırsatları görmeyi mümkün hale getiren bir oluşumdur. CRM programının analitik bir şekilde inceleme boyutunda olması bu sonuçları da beraberinde getirecektir.

Müşteriler ile kurulmuş olan ilk temastan başlayarak satış sonrasındaki hizmetlere kadar bütün aşamaların kolay bir biçimde takip edilmesi bakımından CRM çözüm üretmektedir. CRM çözümleri ile satış organizasyonları sağlıklı bir şekilde yönetilerek satış performans ölçümleri doğru bir şekilde yapılacaktır. Satış ekipleri ise CRM teklifleri hazırlarken siparişleri takip ederek geçmişteki satışlara kolay erişim sağlayacak ve bütün bilgiler düzenli bir şekilde veriler halinde kayıt altında tutulması sağlanacaktır.

Elle yazılan notlar, sayısı belli olmayan e- posta ve excel dosyaları yerine CRM sayesinde belirli bir düzende bilgilerin kaydedilmesi sağlanarak şirket bu bilgilere ihtiyaç duyduğu zaman hemen kolay bir şekilde ulaşılması sağlanmaktadır. CRM kullanmakta olan şirketi herhangi bir müşteri aradığı zaman hızlı bir şekilde onun kayıtlarına ulaşım sağlayarak müşterinin taleplerini diğer ekip elemanlarının görebileceği bir biçimde CRM’e kaydedebilecektir. Bütün ekibin müşteriler ile ilişki durumunu, ne gibi ürünleri tercih ettiklerini ve hangi taleplerde bulunduğu gibi konularda bilgi akışının düzenli ve kolay bir şekilde sağlandığı bu sistem sayesinde şirkette verim artışı gözlenecektir.

Günümüzdeki firmalar ERP tercihi konusunda büyük bir kolaylık elde etmektedir. Tek bir veri tabanına bağlı olarak yazılım sağlayan bu uygulama sayesinde işletme çalışmalarını daha kolay bir şekilde gerçekleştirmektedir. ERP yazılım bünyesinde bağımsız olarak faaliyet gerçekleştirmekte olan üretim finans ve insan kaynakları gibi uygulamalar yer almaktadır. Bir firmanın ERP tercih etmesinde birçok unsur bulunmaktadır. Firma SEO danışmanı firma hakkındaki genel bir performans değerlendirmesi yapmak istediği zaman finansal bakımdan gelir rakamları bulunmaktadır. Bunlarla ilgili farklı ve çok sayıda gelir tabloları bulunacaktır. ERP sistemi sayesinde bu problem ortadan kalkacak ve tek bir tablo üzerinden kolaylıkla işlem yapılacaktır. ERP sistemi müşteri siparişlerinin temsilciler tarafından alınarak yükleme işlemini gerçekleştirme aşamasına dek finansın gönderdiği bütün fatura bilgilerini tek bir sistemde toplayarak birbirinden kopuk olan ve bağlantılı kurulamayan sistemlerin önüne geçmiş olur. Firmalarda farklı bir şekilde iş akışı sağlayarak siparişler daha kolay takip edilebilir olmakta ve fatura işlemlerinin takibi kolaylaşmaktadır. İmalat gerçekleştirme olan firmalar büyük satın alma işlemlerini, farklı iş yönetimlerini ve ünitelerini bu sistem sayesinde tek bir veri tabanında toplayabilir. ERP sistemi ile farklı imalat aşamaları konusunda standart bir yöntem geliştirerek tek bir entegre sistemi sayesinde verim artırılarak maliyet düşürülmüş olur.

Stokların doğru bir şekilde optimizasyonu sağlanarak iş akışını düzenler ve siparişin hangi aşamalarda olduğunu görmeye olanak sağlamaktadır. Stok kayıtlarının düzenli ve yeterli bir şekilde kontrol edilmesini sağlayarak müşterilerin daha verimli bir şekilde teslimatları almasını gerçekleştirmektedir. Stok düzeyinin firma adına ideal seviyede olmasını sağlayarak bütün süreçlerin akışı kolay bir şekilde gerçekleştirilir. Bilgilerin standardizasyonu yapılarak özellikle çok sayıda departmanı bulunan büyük firmaların tek bir çatı altında toplanması bakımından ERP sistemi ve yazılımı sorunu çözme odaklı olarak faaliyet gösterir. ERP paketleri bu konuda çözüm konusunda gelişmiş seçenekler sunarak her sektörün özel hallerine göre gelişim sağlanıp o sektöre özel bir çözüm sistemi geliştirilir. Bu sebepten dolayı dünyasında ERP’nin büyük bir olumlu etkisi bulunmaktadır. Kurumsal veriler ERP sisteminde toplanarak ayrı departmanlar uyumlu bir hale gelir ve iş akışında olumlu bir işleyiş süreci gerçekleşir.

BİLGİ İSTEK FORMU

BİLGİ İSTEK FORMU