Proje Yazılımları

Projelerinizi Acarnet ile geliştirin.

Siparişe özel mühendislik ile üretim yapan ya da inşaat veya mühendislik gibi proje tabanlı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler gerçek anlamda proje odaklı çalışan bir kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımına ihtiyaç duyarlar. IFS Uygulamaları gerek Proje Bazlı Çözümlere (Project Based Solution) gerekse Kurumsal Proje Yönetimi (Enterprise Project Management) çözümlerine ihtiyaç duyan tüm proje tabanlı iş süreçlerine sahip işletmeler için uzak ara en iyi kurumsal uygulamadır.

Proje bazlı bir ERP çözümü, elbette ki bir ERP 'den ya da proje portföy yönetiminden çok daha fazlasını ifade eder. Proje bazlı ERP çözümleri, öngörülebilir süreçlere sahip seri ve tekrarlı üretimlerden farklıdır. Özellikle tasarım ve mühendisliğe dayalı üretim süreçlerinin yönetiminde yada inşaat, prototip imalatı veya bir proje olarak ele alınan hizmet süreçlerinin yönetiminde proje bazlı ERP çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Tüm dünyadan her büyüklükte üretici firmaların yada savunma, petrol&gaz, ileri teknoloji, ağır ekipman üretimi sektöründe ki işletmelerin niçin tam kapsamlı bir ERP ile entegre çalışan proje yönetimi çözümü için bize geldiğini biliyor musunuz? Cevabı düşündüğünüzden bile basit: Entegrasyon.

IFS projenizi yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz standart fonksiyonlara ek olarak, güçlü bir şekilde desteklenmiş ve birbirine entegre edilmiş finans, ik ve varlık yönetimi çözümlerini de kapsayan tam bir proje yaşam döngüsü (Project Lifecycle Management) çözümü sunar. Tek ve entegre çalışan bu çözüm projenin herhangi bir anında eş zamanlı geri bildirimler vererek sizi proje planınızda ki sapmalara karşı uyarır ve size daha proaktif hareket etme şansı verir. Projenizin planı, projenin herhangi bir anında, herhangi bir yerinde gelen bir bilgi ile otomatik olarak güncellenir. Yani bizim için projeyi takip etmek, projenin peşinde koşmak değildir. Tamamladığınız projeler, sonraki projeleriniz için içerdiği tüm bilgiler ile bir proje kütüphanesine dönüşür ve örnek proje şablonları olarak kullanılabilir. Böylece projelerinizin maliyetlendirme ve risk yönetimini, çok daha kolay ve hızlı bir hale gelirken hoş olmayan, beklenmedik sürpriz sonuçların ortaya çıkması da engellenmiş olur.

BİLGİ İSTEK FORMU

BİLGİ İSTEK FORMU