Silver ERP

Verileriniz artık tek bir noktada birleşiyor.

Silver ERP Nedir ?

Kurumsal kaynak planlama anlamını taşımakta olup herhangi bir organizasyonun bütün verilerini bir tek noktada birleştiren bilgi sistemlerine ERP adı verilmektedir. Genelde donanım ve yazılımları da içinde barındırarak birçok bileşen taşımaktadır. Organizasyonlar genel olarak çok sayıda fonksiyondan oluştuğundan dolayı veri tabanı kullanılmaktadır. Mal ve hizmet üretiminin yapılabilmesi için gerekli olan işgücü, alet ve makine gibi ihtiyaçların verimli olarak faaliyet göstermesi adına kurumsal kaynak planlaması önem taşımaktadır. Bir işletmedeki bütün veriler bir araya getirilerek daha kolay bir kullanım sunulur. Bilgisayarın çeşitli olarak donanımları ve yazılımları ERP işlemi için gereklidir. Değişik verilerde saklanıldığı gibi bütün bir veri tabanı halinde de kullanılabilir. ERP açılım olarak ‘’ Enterprise Resource Planning’’ olarak kurumsal kaynak planlama anlamındadır.

Nasıl Olmalı ?

İşletmede yer alan bütün kaynakların birleştirilerek verimli olarak kullanılabilmesi adına tasarımı yapılmış işleme ERP yani kurumsal kaynak planlaması denilir. İlk başlarda üretim gerçekleştirilen alanda kullanılmaktaydı ancak günümüzde daha geniş alanlarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. İşletmenin bütün işlemlerini belirli bir alt yapıda toparlayarak elde edilen bu sistemi vakıflar, kâr amacı gütmeyen kurumlar ve diğer kuruluşlar kullanabilmektedir. Yazılım paketi halinde sunumu gerçekleştirilebilen sistemlere ise ERP paketi adı verilir. Tek bir yazılım altında ise bütün iş süreçlerinin işleyişi takibe alınarak yönetimi yapılabilmektedir. Çok sayıda yazılım kullanılması yerine bir tek yazılım kullanılmasını ve bütün verileri tek bir veri tabanında belirterek kolay bir şekilde rapor alınmasını ve durumların kolay değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Silver ERP Faydaları

ERP yazılım bünyesinde bağımsız olarak faaliyet gösteren müşteri ilişkileri yönetimi, stok yönetimi ve insan kaynakları gibi çeşitli konularda uygulamalar söz konusu olabilir. Bu sistem daha yakından incelenecek olur ise işletmeye ait olan verilerin bir tek veri tabanında birleştiği görülmektedir. Bunların sağlanması için ise iş faaliyetlerini taşıyan çok sayıdaki yazılım modülleri tek bir veri tabanı altında çalıştırılmaktadır. İşletmelerin bazıları ERP sistemindeki birkaç uygulamayı seçerek bunlara başka yazılımlarla desteklemektedir. Bu sayede işletmenin ihtiyacı olduğu ERP ara yüzünü kendisi oluşturmuş olmaktadır. Böylelikle modüller kullanıcı bazlı yetkilendirilip personel uygun bir biçimde ara yüz oluşturulması sağlanmaktadır.

web sitesi başvurusu yapın

BİLGİ İSTEK FORMU