Yazılım Geliştirme | Acarnet Yazılım Geliştirme | Yazılım Geliştirme Firmaları

Yazılım Geliştirme

Uzman ekibimiz ile firmanızın destekçisi olmaya devam ediyoruz.

Yazılım en geniş tabiriyle, bir bilgisayara ya da bir sisteme bilgisayarlar üzerinden nasıl davranması gerektiğini bildiren komutların bütünüdür. Yazılım demek teknolojinin en doğru şekilde sorunsuzca kullanılması, yani yapılan işin en kısa sürede, en kaliteli şekilde sonlandırılması demektir. Yazılım geliştirme süreci bu nedenle çok önemlidir.

Yazılım geliştirme sürecinde öncelikli olarak istenilen yazılımın türü ve kullanılacağı alan detaylı bir biçimde analiz edilmelidir. Çok kapsamlı olan; ancak tam olarak ihtiyaca yönelik geliştirilmeyen yazılımlar şirketlerin performanslarının en üst düzeye çıkmasını etkileyecek derecede etkide bulunmaktadır.

Yazılım geliştirmenin ilk aşaması analizdir. Analiz takip eden süreci ise analizden toplanan verilerin çözümlenmesi izlemektedir. Çözümlemelerden ortaya çıkan veriler ışığında yazılımın tasarım sürecine geçilmektedir. Bu süreç yazılım geliştirme sürecinin çok büyük ve önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Zira fonksiyonel olarak pek çok işlevi bulunan yazılımlar, uygun tasarım ile şekillendirilmedikleri sürece istenilen verimle çalışamamaktadırlar.

Tasarım aşaması uzman bir ekip tarafından geride bırakılan yazılım geliştirme süreci, yazılımın gerçekleştirilmesi yani bilinen ismi ile yazılması aşaması ile devam etmektedir. Bu aşamada yazılan her bir kod, kullanıcıların ekranlarında kod olarak görünmese de işlev olarak görülecek, hatalı ya da yanlış yazılan bir kod var ise yazılım çalışmasında belirli sorunlara neden olacaktır.

Çıkabilecek mevcut sorunların önüne geçilebilmesi için, yazılımın kullanılmasına geçilmeden önce mutlaka test aşaması olmalıdır. Her fonksiyonu tek tek test edilen yazılımlar bu şekilde kullanılmaya hazır hale gelmektedir. Ancak hiç bir yazılım, kullanıldığı süre içerisinde sorun çıkarmadan çalışamaz. Bu durum gerek yazılımın kullanımında yapılan hatalardan, gerekse bilgisayar üzerinde meydana gelecek değişikliklerden kaylanabilmektedir.

Yazılımın hatalı çalıştığı noktalarda, yalnızca yazılım geliştirme sürecinde aktif olarak çalışan ekip müdahale etmelidir. Bir bütün halinde geliştirilen yazılımlar, bakım aşamasında da bir bütün halinde değerlendirilmelidir.

Şirketimiz pek çok firma için geliştirdiği yazılımlar ile, çalışan ve firma verimliliği konusunda yazılım geliştirme sürecinin içerisinde ve yazılım kullanma sürecinde uzman bir ekip ile firmaların destekçisi olmaya devam etmektedir.