ERP Yazılımları

Acarnet Profesyonel ERP Yazılımları ile yönetmek daha kolay.

  • ERP, Kurumsal Kaynak Planlama anlamına gelen “Enterprise Resource Planning” kelimelerinden oluşmaktadır. ERP bir organizasyonun tüm veri ve proseslerinin tek bir noktada entegre edildiği bilgi sistemleridir. Genellikle ERP sistemleri donanım ve yazılımın da dahil olduğu çok sayıda bileşen içerir. Çoğu ERP sistemi entegrasyonu gerçekleştirebilmek için, organizasyon genelinde bulunan çok sayıdaki fonksiyonlardan elde ettiği verilerini depolamak için birleştirilmiş veritabanı kullanmaktadır.

  • İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal kaynak planlaması (ERP) sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir.

  • Kurumsal kaynak planlaması anlam olarak, işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlere denmektedir. ERP kavramı ilk olarak üretim çevrelerinde kullanılmaya başlansa da; günümüzde ERP sistemleri çok daha geniş bir alanda telaffuz edilmektedir. ERP sistemleri, bir işletmenin iş alanına ya da ismine bakmadan, işletmenin tüm temel işlemlerini kendi yapısı altında toplayabilir. İşletmenler, kâr amacı olmayan kuruluşlar, vakıflar, hükümetler veya diğer varlıklar ERP sistemlerini kullanabilirler.

  • ERP sistemleri iki veya daha fazla yazılımı bir araya getirerek bir yazılım paketi halinde de sunulabilir. Bu gibi sistemlere ERP yazılım paketleri denir. ACARNET Kurumsal Yönetim Sistemi, bu ERP yazılımlarından farklı olarak tüm yazılım paketlerini kendi bünyesinde barındırır. Böylece tek bir yazılımla tüm iş süreçlerinin yönetimi gerçekleştirilebilir.

  • Bir ERP yazılımı bünyesinde genelde bağımsız olarak çalışan üretim, finans, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, stok yönetimi gibi çeşitli uygulamalar bulunabilir. ACARNET Kurumsal Yönetim Sistemi, bu çeşitli uygulamaları modüller bir yapıda sunarak kullanıcın doğru ve tam isteklerini karşılamak üzere yapılanmaktadır.

  • Sonuç olarak çoğu kobiler, küçük ve orta ölçekli işletmeler ERP sistemlerini maliyetlerinden dolayı kullanmayı tercih etmemekte, bölünmüş bir yapıda, birden fazla yazılım kullanarak çözüme gitmektedir. Bu aşamada ACARNET Kurumsal Sistemi Bulut altyapısının gücüyle birlikte minumum maliyetle tek bir yazılım ile işletmelerin yönetiminin yapılmasını sağlamaktadır.
web site tasarımı için başvur

BİLGİ İSTEK FORMU