Televizyon Reklamları | TV Reklamlarının Avantajları

Televizyon Reklamları

Firmanızın Televizyonlarda da Reklamınız Olsun

Reklam sektöründeki başlıca amaç kuşkusuz ki daha fazla kullanıcıya ulaşmaktır. Bu doğrultuda birçok reklam sektörü ve modeli ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri olan ve yüksek bir kitleye sahip televizyonları hemen hemen her evde gösterebilirsiniz. Reklam sektörünün öneminin farkında olan birçok firma sahibi yeni ürünlerini, yeni yüzlerini veya kendilerini tanıtmak için TV’lere yönelmiştir. Yapılan araştırmalar bu sektöre yönelmenin doğru bir hareket olduğunu söylüyor. Neredeyse dünyada en etkili reklam modeli olan bu sektörün ülkemizde de önemli bir yeri vardır. Bunların yanı sıra ülkemizde reklam sektörüne yapılan harcamaların %58’sini TV’ler oluşturmaktadır. Bu durum sektörün ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesidir. Bu sektörün diğer birtakım avantajlarını aşağıda maddeler halinde bulabilirsiniz.

TV Reklamlarının Avantajları

Hem gözlere hem de kulağa hitap eden bu sektör oldukça fazla tercih edilmektedir. Bir dergide sadece gözle görmek yetersiz veya bir radyoda sadece duymak yetersiz kalıyorsa bu ikisini birleştiren ve daha fazla etkileşim yakalama fırsatı bulan TV sektörünü seçmek daha mantıklı olacaktır. 1 dakikalık reklam için onca uğraş içerisine giren firmalar kullanıcılarda akılda kalma seviyelerini arttırmak için bu sektöre yönelmiştir.

Gazete, internet, radyo, dergi gibi diğer reklam veren sektörlere oranla kitlesi daha fazla ve etkisi daha yüksek olan TV reklamları, reklam sektörünün zirve konumun da yer alıyor. Her ne kadar internetin yayılması TV sektörünü yerinden edecek gibi görünse de günümüzde TV bu yarıştan daha önde gitmektedir.

Bunların yanı sıra verilecek reklamın içeriği sektöre göre farklılık gösterebilir. Örneğin göze hitap etmesini istediğiniz bir reklamı televizyonlara oranla dergi, gazete gibi sektörlere vermek daha mantıklı olacaktır. Doğru reklam sektörünün seçilmesi aynı zamanda etkileşimi de arttıracaktır. Sonuçta kimse ilgi seviyesi, etkileşimi ve alakasız bir sektörde reklam vermek istemez. Bu durum aynı şekilde radyolar içinde geçerlidir. Kulaklara hitap etmesini istediğiniz reklamınızı radyolara vererek algı ve ilgi seviyesini arttırabilirsiniz. Fakat bunlara oranla hem göze hem kulağa hitap etmesini istediğiniz bir reklamı Televizyonlara vermeniz mantıklı bir seçim olacaktır.

  • Kullanıcı trafiği oldukça yüksektir.
  • Yapılan reklamlar daha prestijli olacaktır.
  • Algı ve ilgi seviyesi yüksektir.
  • Markalaşmayı kolaylaştırmaktadır.
  • Masraflar abartılacak kadar fazla değildir.