Anasayfa / ERP

ERP

ERP nedir?
Sorusuna cevap verecek olursak. Kısaca şu şekilde tanımlayabiliriz Finans, dağıtım ve satış modüllerinin tamamen birbirinden farklı sistem olmalarına karşın tek bir veri tabanı, tek bir uygulama altında toplanmasına verilen addır.

ERP aynı zamanda stratejik amaçlar doğrultusunda işletmenin, müşteri taleplerini en doğru şekilde karşılayabilmesi için farklı coğrafyalarda bulunan tedarik, dağıtım ve üretim gibi konuların en verimli, en etkin şekilde planlanmasını sağlayan yazılımlar bütününe verilen at şeklinde tanımlayabiliriz.

Planlama yaparken başlıca araç bütçelerdir. Bütçelerin oluşturulma sürecinde her faaliyet kendi bütçesini tasarlar. Bu işlemin ardından hepsi toplanarak gider bütçesini oluşturur. Yıl içinde gerçekleşen önemli değişmelerin sonucunda ise 3 aylık, 6 aylık olarak revize bütçeler sunulur. Daha sonra yapılan işlemler sunulan bütçelere göre analiz edilip, sapma bedelleri hesaplanır.

Müşteri talebi sektöre bağımlı olarak sürekli olarak artar ya da azalabilir. Bunu öngörmek oldukça zordur. Faaliyetlerin ön görülmesi ve bu öngörülere göre uygun önlemler alınması ERP yaklaşımı ile mümkündür. Stratejik planlamalarınızın tam olarak gerçekleşmesi bağımsız durumlardan çabucak haberdar olup ekstra stratejiler geliştirmek aynı zamanda beklenmeyen faaliyetlerin sonucunda hızlı çıkış yolları bulmak ve kontrolü tamamen ele almak için ERP sistemleri olmazsa olmaz haline gelmiştir.

ERP Programı Kullanımı Nasıldır?

ERP kelimesinin anlamı Kurumsal Kaynak Planlamadır ve Enterprise Resource Planning kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. ERP sayesinde bir kurumun tüm verileri ve içerisinde ilerleyen süreçleri tek bir alanda birleştirerek yönetmek, incelemek mümkün olmaktadır. Bu sistemde donanım ve yazılım başta olmak üzere pek çok farklı bileşen olmaktadır. ERP’nin kullandığı veritabanı, bileşenler …

Devamı »

ERP Nedir? Nasıl Öğrenilir ?

ERP Nedir ERP, kurumsal kaynak planlamasını ifade eden sistem ve yazılımlar bütünüdür.  Bir işletmenin sahip olduğu insan, fiziksel ve maddi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan entegrasyon biçimidir. Farklı eğitimci ve kurumlarca farklı tanımlar yapılmıştır. Ülkemizdeki işletmelerde, kurumsal kaynak planlaması olarak değerlendirilmektedir. Bu sistemde muhasebe, üretim, satış sonrası destek, insan …

Devamı »

Yazılım Süreç Danışmanlığında İzlenecek Yollar Nelerdir?

Proje bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dâhilinde, birtakım kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi göz önünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı …

Devamı »