SEO

Kurumsal SEO Danışmanlığı Nasıl Olmalı?

İnternet sayfaları açısından seo konusu hayati derecede önemlidir. Bundan dolayı seo konusunda başarılı olan bir internet sayfasının dijital dünyada etkili bir şekilde var olması da mümkün olacaktır. Günümüz itibariyle web sayfalarına seo desteği sunduğunu iddia edenlerin sayısı oldukça fazladır. SEO hizmeti konusunda kurumsal seo danışmanlığı hizmeti veren firmalar ile çalışabilirsiniz.

Kimisi seo desteğini amatör olarak sürdürürken kimisi de kurumsal firma olarak sektörde yer almaktadır. Bu kapsamda elbette ki kurumsal anlamda hizmet sunan bir firmanın çok daha nitelikli bir şekilde hizmet sunacağı kesindir. Bundan dolayı kurumsal seo danışmanlığı web sayfalarında önemli kazanımları rahatlıkla sunabilmektedir.

SEO danışmanlığı kesinlikle profesyonel bir süreci içine almaktadır. Bundan dolayı başarılı bir şekilde seo yaptırmak isteyenlerin mutlaka alanında uzman olan ve profesyonel bir şekilde hizmet sunan bir firmayla iletişime geçmesi gerekmektedir. SEO sürecinin en önemli aşamalarından birisi olan seo stratejisi oluşturma, nitelikli web sayfasının olmazsa olmaz özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır.

SEO Stratejisi Oluşturma

SEO Stratejisi Oluşturma

Elbette ki nitelikli bir şekilde strateji geliştirmek hemen her sektörde başarının olmazsa olmazıdır. Bundan dolayı web tasarım sayfalarına sunulan seo hizmetinde de nitelikli bir stratejinin belirlenmesi şarttır. Bu stratejiyi oluştururken öncelikli olarak temel amacın belirlenmesi şarttır. Elbette ki amacın belirlenmesi sürecinde hedef kitlenin belirlenmesi de şarttı. Bu noktada hedef kitleye yönelik etkili bir şekilde geliştirilen seo stratejisinin başarılı olacağını söylemek mümkün olmaktadır. Ancak unutmamak gerekir ki SEO stratejisi oluşturma konusu kurumsal seo danışmanlığı sayesinde mümkün olacaktır. SEO stratejisi geliştirirken bir takım aşamaları göz önünde bulundurmak şarttır. Bu kapsamda profesyonel bir seo stratejisinin aşağıdaki özellikleri kapsıyor olması şarttır:

 • Amaç ve hedeflerin belirlenmesi
 • Hedef kitlenin tespit edilmesi
 • Rakip analizinin yapılması

Strateji oluştururken mutlaka isabetli bir şekilde amaç ve hedeflerin belirlenmesi şarttır. Bu kapsamda neyi başarmak istiyorum? Sorusunun yanıtı bize amaç ve hedefimizi verecektir. Yine amaç ve hedeflerin belirlenmesinde web sayfasının şuan ki performansının tespit edilmesi de gerekmektedir. Zira sayfanın durumunun net bir şekilde ortaya konulması, amaç ve hedeflerin de isabetli bir şekilde tespit edilmesini mümkün kılmaktadır.

Hedef kitle, web sayfanızın kime ulaşmak istediğinin yanıtı niteliğindedir. Burada hedef kitlenin cinsiyet ve yaş durumunun tespit edilmesi, beraberinde önemli kazanımları da getirmektedir. Yine potansiyel müşterilerin kimler olduğunun yanıtı da hedef kitlenin belirlenmesini mümkün kılmaktadır. Bununla birlikte hedef kitlenin alışkanlıkları ve beklentilerinin isabetli bir şekilde tespit edilmesi de seo çalışmasının başarısını olumlu yönde etkileyecektir.

Başarılı bir seo çalışmasının olmazsa olmazı elbette ki rakip analizinin doğru bir şekilde yapılmasıdır. Unutmamak gerekir ki dijital dünyada güçlü bir rekabet ortamı mevcuttur. Bu rekabet ortamında nitelikli bir şekilde var olabilmenin yolu da rakipleri isabetli bir şekilde analiz etmekten geçmektedir. Bu kapsamda rakiplerin hedeflerine nasıl ulaştıkları? Sorusuna nitelikli bir şekilde yanıt vermek, web sayfanızın çok daha güçlü olmasını mümkün kılacak verileri sağlayacaktır.

İstanbul nitelikli web tasarım hizmetlerinin merkezi olduğu gibi seo çalışmalarının da etkili bir şekilde yapıldığı bir kentimiz olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada kurumsal seo danışmanlığı, İstanbul kentinde uluslararası kalite standartlarında uygun bir şekilde sunulmaktadır. Bu sayede kentte yeni nesil web tasarım projelerinin etkili bir şekilde faaliyete geçtiği de bilinmektedir. Böylece İstanbul her geçen gün seo projeleriyle adını duyurmaktadır.

Kelimelere Göre Tahmini Yükselme Süreleri Belirleme

Kelimelere Göre Tahmini Yükselme Süreleri Belirleme

İçerik oluşturma süreci, seo çalışmasının en önemli aşaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Son zamanlardaki güncellemeler içeriklerin önemini çok daha fazla bir şekilde arttırmaktadır. Dolayısıyla içeriklerin özgün olması ve amaca hizmet etme derecesinin yüksek olması seo çalışmalarını da başarılı kılmaktadır. İçeriklerin amaca hizmet edebilmesi de seçilecek olan anahtar kelimelerin, doğru ve isabetli bir şekilde tercih edilmesiyle mümkün olmaktadır. Kelimelere göre tahmini yükselme süreleri belirleme aşaması da tam anlamıyla profesyonel bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar kelimeler seo çalışmalarının şeklini, yöntemini ve tekniğini belirleyecek kadar önemlidir. Çünkü seo çalışmasının odağında yer alacak anahtar kelimelerin belirlenmesi oldukça önemlidir. Anahtar kelimeler belirlenirken rakip analizin iyi bir şekilde yapılması önemlidir. Çünkü kelimelerin tahmini yükselme süreleri de rakiplerin seo çalışmasında ne kadar başarılı olduğuyla doğru orantılıdır. Bu noktada şayet nitelikli ve profesyonel bir web tasarım ajansıyla birlikte bir seo çalışması yapacak olursanız; donanımlı ve başarılı bir çalışmaya da imza atmış olursunuz.

Kelime araştırma yaparken en iyi trafiği çekecek anahtar kelimelerin belirlenmesi beraberinde önemli kazanımları da getirmektedir. Yine sizi hedef kitleye doğru bir şekilde ulaştıracak anahtar kelimeleri kullanıyor olmanız; dijital dünyada nitelikli bir şekilde var olmanızı mümkün kılacaktır.

SEO denetimi nitelikli bir şekilde yaptırıyor olmanız; tahmini yükselme süresi bakımından avantaj sağlamanızı mümkün kılacaktır. Web sayfanızın taranması, web sayfanızın hızının geliştirilmesi ve diğer altyapı sorunlarının halledilmesini de mümkün kılacaktır. Böylece web sayfanızın çok daha başarılı olabilmek noktasında önemli bir kazanımı elde etmesi de mümkün hale gelecektir.

Backlink denetimi konusunda etkili bir çalışmanın yaptırılması sitenizin rank seviyesini olumlu yönde etkileyecektir. Bu noktada backlink alacağınız sayfaların kaliteli olmalarına da dikkat etmek şarttır. Ancak bu sayede sayfanızın kalıcı olarak yükselmesi mümkün olmaktadır.

Kelime yükselme sürelerini olumlu yönde etkileyen unsurlardan birisi de içerik ve dönülüm denetiminin nitelikli bir şekilde yapılmasıdır. Bu esasında web sayfanızın trafiğinin etkili bir şekilde yönetilmesi anlamına gelmektedir. Burada kaliteli içerik ve trafiği kalıcı kılan görsel destekler önem kazanmaktadır.

SEO Eylem Planı Hazırlama

Her işte olduğu gibi kurumsal  seo çalışmasında da planlı bir şekilde yol almak başarıyı da beraberinde getirecektir. Ancak nitelikli ve başarılı bir planlamanın yapılabilmesi işinin profesyonel bir süreç olduğunu gözde kaçırmamak gerekmektedir. Bundan dolayı seo eylem planı hazırlama işleminin de profesyonel bir yeteneği gerektirdiğini söyleyebiliriz. Gerekli ön çalışmalarının doğru bir şekilde yapılması sonrasında etkili bir eylem planının oluşturması gerekmektedir. Eylem planını hazırlarken aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalısınız:

 • Pazar analizi yapma
 • Ayrıntıları detaylandırma
 • Altyapı çalışmasını netleştirme

Pazar analizini yapma aşaması esasında temel hedef kitlenizi belirmek demektir. Ürün ya da hizmetinizin hedef kitlesinin ne olduğu? Sorusuna verilen yanıt, hedef kitlenin belirlenmesinde de etkili olmaktadır. Özellikle demografik bir analiz yapabiliyor olmak, hedef kitlenin isabetli bir şekilde tespit edilmesini de mümkün kılacaktır.

Ayrıntıların detaylandırılması eylem planının aşamalarını da ortaya koyacaktır. Bu aşamada ortaya birtakım raporlamalar çıkacaktır. Ortaya çıkan raporlar doğrultusunda etkili bir istatistik grafikleri hazırlanmaktadır.

Alt yapı çalışması eylem planının başarılı olmasında ve yürütülmesine etkili olmaktadır. Elbette ki eylem planını yazarken altyapı gereksiniminin neler olduğunun da tespit edilmesi gerekmektedir. Bu noktada hedefe giderken kullanılacak argümanların neler olduğunu da saptamak şarttır.

SEO Uygulama Planı Hazırlama

SEO Uygulama Planı Hazırlama

Hazırlanan eylem planının nitelikli bir şekilde hayata geçirilmesi aşaması, seo uygulama planlı hazırlama aşamasıdır. Uygulama planının net ibareleri kapsıyor olması gerekmektedir. Bununla birlikte uygulama planının zamanlama konusunda da açık olması ve aşamaların net ifadelerle belirlenmiş olması da şarttır. Kurumsal SEO danışmanlığı hizmeti tam da bu noktada başarılı bir seo uygulamasının olmazsa olmazı olarak karşımıza çıkmaktadır. Etkili bir danışmanlık hizmeti sayesinde nitelikli bir şekilde hizmet sunan bir planın da ortaya çıkması mümkün kılacaktır.

SEO uygulama planı hazırlanırken birtakım aşamalara dikkat etmek gerekmektedir. Söz konusu aşamalar uygulama planının net bir şekilde ortaya konulmasına etki etmektedir. Bu noktada seo uygulama planı hazırlanırken aşağıdaki unsurları göz önünde bulundurmak şarttır.

 • Kontrol
 • Backlink Kontrolü
 • Anahtar Kelime Araştırma ve Anahtar Kelime Seçimi
 • Site İçi İyileştirmeler
 • Rakip Analizi
 • İçerik Pazarlama
 • Link Oluşturma
 • Sosyal Medya
 • Bütçe

Kontrol aşaması sitenin teknik açıdan özelliklerin ortaya konulmasını mümkün kılar. Sitedeki olası seo problemlerinin tespit edilmesi açısından kontrol aşaması oldukça önemlidir. Yine sitenizin seo potansiyelinin doğru bir şekilde tespit edilmesi de kontrol aşamasında karşımıza çıkmaktadır. Böylece uygulama planınızın çok daha spesifik olması mümkün olacaktır.

Backlink kontrolünün sıkı bir şekilde yapılması web sayfanızın çok daha güçlü olmasını mümkün kılacaktır. Bu kapsamda güncellemeleri yakından takip etmek ve algoritma güncellerini de dikkate almak önem kazanmaktadır.

SEO uygulama planı hazırlanırken anahtar kelime araştırmasının doğru bir şekilde yapılması beraberinde önemli kazanımları da getirmektedir. Bu noktada özellikle yüksek aranma hacmine sahip olan kelimelerin tercih edilmeleri beraberinde önemli kazanımları da getirmektedir. Yine söz konusu anahtar kelimelerin web sayfanızla doğrudan ilgili olmasına da dikkat etmeniz gerekmektedir.

Site içi iyileştirmeler meta etiketler, HTML etiketleri, link iyileştirmesi, anahtar kelime iyileştirmesi ve resim iyileştirmelerini kapsamaktadır. Rakip analizini etkili bir şekilde yapabiliyor olmak rekabetti sizi öne geçirecektir. Bundan dolayı rakiplerinizin güçlü ve zayıf yanlarını tam olarak tespit etmelisiniz.

İçerik pazarlama basamağı içerikleri bilgi veriyor olmasıyla doğrudan ilgilidir. Belirli bir amaca yönelik olarak üretilen içeriklerin amaca uygun bir şekilde hizmet sunabilmesi de dikkat edilecek bir diğer husustur. Bilgi kaynağı niteliğinde içeriklerin de başarılı bir şekilde zihinlerde yer edinmesi mümkün olacaktır. Bu da web sayfanızın kalıcı olarak ziyaret edilmesini mümkün hale getirecektir.

Günümüzde linklerin de seo çalışmasını olumlu yönde etkilediğini söylemek mümkün olmaktadır. Bu noktada nitelikli bir şekilde link oluşturmanın beraberinde önemli kazanımları da getireceği unutulmamalıdır. Elbette ki sosyal medya eskiye nazaran çok daha güçlü bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle hedef kitle oluşturmak noktasında sosyal medyanın etkili olduğunu söylemek mümkün olmaktadır.

Elbette ki nitelikli bir seo uygulama planının bütçesinin de etkili bir şekilde oluşturulması gerekmektedir. Bu noktada bütçe oluştururken pek çok temel dinamiği dikkate almak şarttır. Bütçenin verimli bir şekilde kullanılması web sayfanız için çok sayıda önemli kazanımı da beraberinde getirecektir.

Site İçi SEO Optimizasyonu Çalışmaları

Site İçi SEO Optimizasyonu Çalışmaları

Kurumsal SEO çalışması tam anlamıyla profesyonel bir işlem olmakla birlikte bu işlemin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinde site içi seo optimizasyonu çalışmaları da etkili olmaktadır. Site içinde yer alan seo optimizasyonunun hedefe ulaşmak noktasında başarılı olması ancak alanında uzman olan web tasarım ajansları sayesinde mümkün olmaktadır. Bu işlemi ancak gerekli donanımlara sahip olan ve güncellemeleri yakından takip eden ajanslar isabetli bir şekilde yapabilmektedir.

Site içi seo optimizasyonu bazı parametreleri içermektedir. Söz konusu bu parametreleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkün olmaktadır:

 • Meta Etiketleri (Meta Tag)
 • Title
 • Meta Açıklamaları (Meta Description)

Etiketleme uygulamaları site içi seo açısından en önemli kısımdır. Şayet etiketler iyi bir şekilde yazılacak olursa bu durum site trafiğinizi de olumlu yönde etkileyecektir. Arama motorlarına bilgi vermek söz konusu olduğunda meta etiketleri devreye girmektedir. Bundan dolayı meta etiketlerinin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi önemli olmaktadır.

Web sayfalarında çok sayıda farklı etiketlerin bulunmaktadır. Bu etiketler arasında en önemlisi ise Title etiketidir. Esasında Title etiketinin web sayfanızın özeti olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bundan dolayı Title etiketinin oluşturulma sürecinin son derece hassas bir süreç olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kullanıcıların meta açıklamasını okuyarak sayfanın içeriğine dair bilgi sahibi olabilmeleri mümkün olmaktadır. Genel olarak meta açıklamasının web sayfasında kullanıcıların ne bulacağını gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu noktada meta description bölümünü oluştururken aşağıdaki hususlara dikkat etmeliyiz:

 • Meta açıklamasının sayfanızda neyin bulunduğunu tam olarak ifade etmesi gerekmektedir
 • Meta açıklamasına markanızın adınızı eklemeniz ve birkaç anahtar kelime yerleştirmeniz önemlidir
 • Harekete geçirici ve dikkat çekici bir açıklama yazmaya özen gösterin
 • Meta açıklaması ziyaretçiyle ilk etkileşim olduğu için buna uygun bir açıklama seçin

Site içi seo optimizasyonunun eksiksiz olarak yapılması aşağıdaki unsurları tam olarak yerine getirmeye bağlıdır:

 • SEO Dostu URL Oluşturmak
 • Backlink Vermek
 • LSI
 • Niteleyici Etkili Bir Şekilde Kullanmak
 • Yazı Başlığını H1 Tagı İle Doğru Bir Şekilde Yazmak
 • Anahtar Kelimeyi H2 Tagı İle Doğru Bir Şekilde Kullanmak
 • Sayfa Başına Anahtar Kelime İle İsabetli Bir Şekilde Başlamak
 • Multimedyayı Etkili Bir Şekilde Kullanmak
 • Anahtar Kelimeye Yazının İlk 100 Kelimesi İçerisinde Yer Vermek
 • Responsive Dizayn Doğru Bir Şekilde Yapmak
 • Site Hızını Arttırmak İçin Etkili Bir Çalışma Ortaya Koymak
 • Resim Optimizasyonu Doğru Bir Şekilde Yapmak
 • Site İçi Linklemeleri Etkili Bir Şekilde Yapmak
 • Sosyal Paylaşım Butonlarını Nitelikli Bir Şekilde Kullanmak
 • Nitelikli İçeriklere Yer Vermek
 • Yorumlar Sekmesini Ön Plana Çıkartmak
 • Bonus: CTR ile Sıralama Yükseltmek
 • İçerik Uzunluğu Arttırarak Ziyaret Süresini Arttırmak İçin Tedbir Almak

Site Dışı SEO Optimizasyonu Çalışmaları

Site Dışı SEO Optimizasyonu Çalışmaları

Kurumsal SEO çalışmalarının en önemli aşamaları arasında site dışı seo optimizasyonu çalışmaları, profesyonel bir çalışma sistemini içeriğinde barındırmaktadır. Bundan dolayı site dışı SEO söz konusu olduğunda isabetli olarak kararların alınması ve uygulanması önem kazanmaktadır. Bu noktada kurumsal seo danışmanlığı nasıl yapılır? Sorusunun yanıtlarından birisi de site dışı SEO’nun profesyonel bir şekilde yapılabilmesini kapsamaktadır.

Site dışı seo optimizasyonu çalışmasında birtakım aşamalar yer almaktadır. Bu aşamalara dikkat etmek site dışı seo optimizasyonunun da başarılı kılacaktır. İşte dikkat edilmesi gerekli olan başlıca aşamalar:

 • Anahtar Kelime Belirleme
 • İçeriğin Paylaşımı
 • Link İnşası
 • İçerik Oluşturma

Esasında link inşası site dışı seo optimizasyon ile eşanlamlıdır. Link inşa sürecinin ilk aşaması ise elbette ki anahtar kelime seçimidir. Bunun için ön araştırmaları etkili bir şekilde yapmak önem kazanmaktadır. İçeriğin paylaşımı anahtar kelimenin içerik düzeninde etkili bir şekilde yer almasını mümkün kılacaktır.

Site dışı seo optimizasyonunun en kritik aşaması link inşasıdır. Söz konusu linkin metnin içerisine gömülü olduğunu söyleyebiliriz. Bu işlemi yaparken mutlaka profesyonel bir destek almak şarttır. İçerik oluşturma süreci içeriğin paylaşımını ve akala düzeyini de etkilemektedir. Burada link çıkışı yapılacak olan anahtar kelimenin diğer siteyle ilgili olmasına dikkat etmek şarttır.

Yükselişi Gösteren Detaylı SEO Raporlamaları

Kurumsal SEO çalışmları süreci tam olarak profesyonel bir süreç olduğu için her aşamasının raporlanması hayati dereceden önemli olmaktadır. Özellikle yükselişi gösteren detaylı seo raporlamaları konusu, başarının yol haritası niteliğindedir. Zira yapılacak olan detaylı raporlama işlemi sayesinde SEO çalışmasındaki başarının kalıcı olması da mümkün olmaktadır.

Bütün bu bilgiler ışığında seo çalışmasının oldukça geniş kapsamlı bir süreç olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Bu kapsamda sürece hâkim olan ve donanım bakımında yeterli olan bir sep danışmanlığı firmasıyla anlaşmış olmak, başarının anahtarıdır. Özellikle seo danışmanlığı fiyat listesi söz konusu olduğunda karşımıza çok sayıda seçenek çıkmaktadır. Ancak bu seçenekleri değerlendirirken, fiyatın düşük olmasına dikkat ettiğimiz kadar, kaliteli bir hizmeti satın alıyor olmamıza da dikkat etmeliyiz.

Berkay Gavaz

Acarnet'te Web Designer

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu